Sök

Kritiken – efter att stoppade skolan får öppna igen

Bild TT.

Kritiserade Römosseskolan i Göteborg får bedriva undervisning igen, efter att Förvaltningsrätten upphävt Skolinspektionens stängning. Beslutet får nu hård kritik.
– Jag är irriterad och besviken, skriver kommunalrådet Axel Darvik på Twitter.

I oktober beslutade Skolinspektionen att Römosseskolan måste stänga, eftersom fyra av de fem ledamöterna i Framstegsskolans styrelse bedömdes som olämpliga. Under flera år hade de inte kontroll över skolornas ekonomi och verksamhet.

Åtal för ekonomisk brottslighet

Två personer som haft koppling till skolorna är åtalade för ekonomisk brottslighet. 13 miljoner kronor som föreningen fått i kommunal skolpeng misstänks ha använts till helt annat än skolverksamheten.

Nu har Förvaltningsrätten upphävt Skolinspektionens beslut om stängning och vill att inspektionen gör en ny prövning.

I dag är kritiken mot beslutet hård:

– Det är orimligt att det här får fortsätta, säger Axel Darvik (L), kommunalråd i Göteborg, till Sveriges Radio P4.

– Domen gör mig bekymrad, för är det så här lagen ska tolkas så har paragraferna i skollagen om lämplighet ingen praktisk betydelse.

Axel Darvik skriver samtidigt på Twitter.

– Irriterad och besviken över att nämnden inte följde min rekommendation och inväntade rättsprocessen. Med mer is i magen hade vi inte varit här. Nu är över 50 miljoner redan utom vår kontroll.

– Domstolen säger att det var rätt att dra in tillståndet för Römosseskolan, men samtidigt får en ny styrelse tillståndet tillbaka. Med en sådan naivitet kan vi inte bekämpa välfärdsbrott. De verkliga makthavarna som styr skolan borde granskas.

Darvik får medhåll

Magnus Ranstorp. Foto: TT

Kommunalrådet får beröm av terrorforskaren Magnus Ranstorp, för att han ”har ryggrad, analysförmåga och förståelse för frågan”.

Riksdagsledamoten Roger Haddad (L) är också kritisk mot beslutet:

– Jag kommer fortsätta pressa regeringen så att Römosseskolan får sitt tillstånd återkallat, skriver han på Twitter.

Och nationalekonomen och skoldebattören Jonas Vlachos konstaterar:

– Att stänga friskolor med hänvisning till ägar- och ledningsfrågor verkar inte vara det lättaste.

Ska prövas av Skolinspektionen

Framstegsskolan får nu fortsätta att bedriva undervisning i och med beslutet från förvaltningsrätten i Stockholm. Föreningen har fått en ny ledning, och domstolen vill att Skolinspektionen ska pröva om den är lämplig att bedriva skolverksamhet.

– I dag är en glädjens dag, säger Johan Romberg, ny ordförande i föreningen Framstegsskolan till P4 Göteborg.

Men förvaltningsrätten påpekar samtidigt att Skolinspektionens beslut var korrekt när det togs, med tanke på de brister som då fanns i föreningens styrelse, skriver Dagens Nyheter.

Tar bort religiösa inslag

Römosseskolan har haft en muslimsk inriktning, men meddelade i december att man byter profil och tar bort alla religiösa inslag i verksamheten.

Skolorna har varit öppna även efter Skolinspektionens beslut. Förvaltningsrätten bestämde i början av november att verksamheten fick fortsätta medan domstolen tog ställning till överklagan.

LÄS ÄVEN:

Skolinspektionen stänger kritiserade friskolor

Fler skolor med könsuppdelad idrott

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.