Sök

Svordomsprofessorn: Så kan lärare hantera fula ord

Kristy Beers Fägersten är professor vid Södertörns högskola. Hennes avhandling handlar om svordomar. Hon ser inte svärande som bevis på dåligt ordförråd.

När en elev svär infinner sig ett guldtillfälle för att prata om språkmognad. Det menar Kristy Beers Fägersten, svordomsforskare.

LÄS ÄVEN: Rätt eller fel att förbjuda ord?

– Det är en fantastisk möjlighet att prata om vilken talang vi har: att vi kan sätta på och stänga av olika sätt att prata på. Det är ett tillfälle att visa eleverna hur duktiga de kan vara på att anpassa språket efter en situation, säger Kristy Beers Fägersten.

Hon är professor i engelska vid Södertörns högskola, men doktorerade vid universitetet i Florida med avhandlingen ”A Descriptive Analysis of the Social Functions of Swearing in American English”.

– Skolåldern är en ålder då man gärna vill prova mer med språket, framför allt med svordomar. Det kan vara så att de glömmer att stänga av i klassrummet, det bara kommer ut. De kanske måste få prova lite, säger hon.

Den egna favoritsvordomen är ”What the fuck” – som går att använda vid de flesta sinnesstämningar.

Svordomar inte ett svaghetstecken

Men flitigt svärande innebär inte automatiskt ett svagt ordförråd.

– Att någon använder svordomar ofta, och upprepar dem, betyder inte att man inte har andra ord utan att man har en stil, säger hon.

Det finns en amerikansk studie som undersökt saken, men Kristy Beers Fägersten tycker inte att undersökningen säger så mycket.

Undersökningen är utförd bland universitetsungdomar och urvalet är knappast representativt för befolkningen som helhet.

– De flesta tycker nog att man inte ska svära när det finns barn i omgivningen eller när det finns många äldre. Det handlar mycket om ålder och mycket om status. Man svär när man är med andra som är så lika en själv som möjligt. Samma kön, status, ålder, etnicitet. När vi är likasinnade, säger hon.

Själv reflekterade hon inte över att hon använde svordomar, innan hon började forska.

– Jag trodde inte att jag svor när jag sa ord som ”Jesus” eller ”crap”. Det är olika vad som räknas som svordom eller inte. Svordomar är heller inte jämställda. Jag ville veta mer om vad det betyder att svära, säger hon.

Så länge kommer orden vara laddade

Sverige är ett ganska sekulärt land. Hur kommer det sig att ord kan vara så laddade?

– Så länge vi har vissa personer som starkt ogillar svordomar eller som är mindre toleranta kan svordomarna behålla sin kraft. Så länge de är kraftfulla för några är de kraftfulla för alla, säger Kristy Beers Fägersten.

LÄS ÄVEN: Lärarens stora svordomsgranskning.