Sök

Stora besparingar kvarstår i Sundsvall

Katarina Wallner från Lärarförbundet (till höger i bild) är inte nöjd med kommunens besked om besparingarna. Här på bild med Therese Lindberg från Lärarnas riksförbund.

Besparingskraven mildras något på förskole- och skolverksamheter i Sundsvall efter de kraftiga protesterna från både personal och allmänhet.
De 95 miljonerna skrivs ned till cirka 70 miljoner.
– Vi är absolut inte nöjda med det beskedet, säger läraren Katarina Wallner och initiativtagaren till uppropet ”På våra bara knän”.

Politikerna i Sundsvall beslöt i går på barn- och utbildningsnämnden att förskolans och skolans åtgärdsplan för år 2022 ska fortsätta enligt planen men det fanns några förändringar.

Ekonomichefen Åke Zetterbergs räknade med att kostnaderna för lokaler och mat kommer att sänkas. Det har bland annat upptäckts att det kommunägda fastighetsbolaget Drakfastigheter har debiterat felaktiga hyror vilket kommer korrigeras. Under 2021 har personalkostnaderna också minskat med 226 årsarbetare vilket man räknar får en större effekt än väntat under 2022 med en minskning av personalkostnaderna på minst 30 miljoner.
Hur stor kompensationen kommer att bli till fristående förskolor och skolor för nästa år var svårare att förespå, menade Åke Zetterberg.

"Besparingarna är en katastrof"

Lokalt fackliga från både Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och Kommunal var med på det digitala mötet och ställde frågor till politikerna under allmänhetens frågestund. De undrade bland annat om politikerna verkligen hade läst och tagit till sig de konsekvensanalyser som skolor, fritidshem, förskolor, gymnasium, kulturskola och vuxenutbildningen hade skickat till politikerna.

Katarina Wallner, som är lokalt skyddsombud Lärarförbundet, säger att det är bra att nätverket av skolanställda har startat en dialog med politikerna.

– De besparingar som lyftes fram med nedskärningar av personal som redan gjorts är inget att vara stolt över – det är en katastrof. Det visar bara att vi redan står på botten och inte kan skära mer på förskola och skola, säger hon.

Nätverket kommer nu att skriva ett öppet brev till politikerna i kommunfullmäktige för att försöka få dem att omprioritera i rambudgeterna mellan verksamheterna.

– Vi kommer inte ge oss. Nu vill vi höra hur politikerna tänker att satsa på Sundsvalls skolverksamheter inte hur de vill spara, säger Katarina Wallner.

LÄS ÄVEN

Förslaget: Så blir lärarnas nya fackförbund

Wiman: Skolan tycks vara en Twilight zone

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.