Sök

Efter lärarnas protester - skoldirektören sparkas

I november förra året samlades skolanställda och andra Sundsvallsbor i en demonstration mot besparingarna. Foto: Privat

Skoldirektören Urban Åström i Sundsvall har fått sluta med omedelbar verkan. Förtroendet för honom är inte tillräckligt meddelade kommunen under onsdagen.
– Skälet till uppsägning handlar om att jag inte har tillräckligt förtroende för honom och ser att hans ledarskap inte är rätt framåt, säger Lisa Tynnemark, ordförande barn- och utbildningsnämnden till Läraren.se.

Vi ger oss inte, säger läraren Katarina Wallner, initiativtagare till protesterna och facebookgruppen "På våra bara knän" i vilken hälften av lärarna i Sundsvall gått med. Foto: Privat

Förslag på besparingar på 95 miljoner inom nästan alla skolverksamheter i Sundsvall ledde till massiva protester och manifestationer från skolpersonal och föräldrar i slutet av 2021, vilket Läraren rapporterat om i flera artiklar. Sparkraven sänktes i mitten av december till cirka 70 miljoner.

Men läraren Katarina Wallner som är initiativtagare till protesterna ser besparingarna som en katastrof.

– Vi kommer inte ge oss, säger läraren Katarina Wallner.

Hon har sedan tidigare konstaterat i Läraren.se att ”kostymen redan är så tajt att vi inte kan röra oss längre”.

Besparingarna ligger kvar

Men Sundsvalls kommun backar inte från sparkraven även om man nu sagt upp skoldirektören Urban Åström.

Besparingarna kvarstår konstaterar Lisa Tynnemark, barn- och utbildningsnämndens ordförande i Sundsvall. Foto: Sundsvalls kommun

– Besparingar behöver fortfarande göras, ekonomin behöver fortfarande komma i balans. Det handlar inte om det. Snarare om att han inte i tillräcklig omfattning har lyckats ena och fronta förvaltningen i svåra processer. En av våra utmaningar framåt är att stärka bilden av den kommunala skolan och i det arbetet bedömer jag att det behövs ett nytt ledarskap för förvaltningen, säger Lisa Tynnemark.

År av besparingar väcker ilska

Ilskan mot besparingarna är stor bland lärare och övrig skolpersonal. Den har växt fram under år av tuffa besparingar med Urban Åström som skolchef. 250 årsarbetare har redan fått lämna sina arbeten under de senaste 18 månaderna och fyra skolor plus ett par skolmoduler har lagts ned. Därutöver har det gjorts stora besparingar på administration.

Och nu ska ytterligare 70 miljoner sparas under 2022.

– Vi har inte haft förtroendet för skoldirektören Urban Åström men det är politikerna som har gett honom uppdraget. Och vi ser inga visioner i kommunen när det gäller skolan. Därför har vi nu gått vidare till kommunfullmäktige där vi vill få svar på vilka visioner politikerna har om skolan. Vart ska vi och hur ska vi komma dit? Det vill vi ha svar på, säger Katarina Wallner.

Filmen blev som en brandfackla

Droppen som fick bägaren att rinna över för många skolanställda i Sundsvalls kommun var en liten film på 4 minuter där skoldirektören Urban Åström redogjorde för det ekonomiska läget. Den skickades ut den 25 november i fjol för att visas för personalen på alla skol- och förskolenheter. Budskapet uppfattades av personalen som att de nu bara skulle ställa upp, kroka arm och ta sig igenom besparingarna tillsammans. Det fick många anställda att se rött efter år av besparingar.

Den 30 november i fjol gick över 500 lärare, föräldrar och barn ut i massiv manifestation mot besparingarna på Stora torget i Sundsvall. Manifestationen hade föranletts av att läraren Katarina Wallner på tre veckor i november fått med sig hälften av Sundsvalls drygt 3 000 skolanställda i Facebookgruppen ”På våra bara knän”. Därefter startades även en offentlig grupp där drygt 3 300 föräldrar och andra kommuninnevånare gick med.

Tillsammans gick sedan lokalfackliga från Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och Kommunal och samlade in vittnesmål i ett 20 sidigt dokument på hur år av besparingar drabbat elever och lärare i deras verksamheter i Sundsvall.

I mitten av december skrevs besparingskraven ned från 95 till cirka 70 miljoner på grund av att kommunen bland annat upptäckt att det kommunägda fastighetsbolaget Drakfastigheter debiterat felaktiga hyror.
Den 12 januari meddelar kommuner att skoldirektören Urban Åström måste lämna sin tjänst med omedelbar verkan.

En ny skoldirektör ska anställas men sparkraven kvarstår.