Sök

Lärarkåren reser sig mot besparingskrav

Facebookgruppen ”På våra bara knän” i Sundsvall har på kort tid samlat över 3 000 personer.

Lärare på förskolor, fritidshem, grundskolor och gymnasieskolor i Sundsvall har fått nog. I en stor gräsrotsmanifestation protesterar personalen i kväll mot ett sparbeting på 95 miljoner under nästa år.

– De säger att vi ska krympa kostymen men kostymen är redan så tajt att vi inte kan röra oss längre, säger Katarina Wallner, lärare och skyddsombud på Gångvikens F-6 skola i Sundsvall.

På tre veckor har läraren Katarina Wallner samlat hälften av Sundsvalls 3 000 skol- och förskoleanställda i Facebookgruppen ”På våra bara knän” efter att barn- och utbildningsförvaltningen gick ut med att de behövde spara 95 miljoner.

Läraren Katarina Wallner har på några veckor startat en stor gräsrotsprotest mot det omfattande besparingarna i Sundsvalls skolor och förskolor. Foto: Privat

Stor manifestation i kväll

På tisdagskvällen klockan 18.00 samlas skolpersonal och allmänhet på Stortorget i Sundsvall i en manifestation för att protestera mot besparingarna. De kommer sedan tåga gemensamt till kommunhuset.

Under förra veckan protesterade 3 500 personer i en namninsamling mot sparbetinget. Den lämnades över till Lisa Tynnermark (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, av Katarina Wallner vid ett nämndmöte den 25 november. Vid sin sida hade hon ett 60-tal lärare som tagit ledigt från sina arbeten för att kunna ställa frågor till politikerna.

– Flera kollegor var så arga att de började gråta under allmänhetens frågestund. Sparkravet är helt orimligt och kommer slå hårt mot eleverna då vi inte kommer kunna anpassa undervisningen för alla barn i behov av stöd, säger Katarina Wallner.

Stora besparingar har redan genomförts

Och det är inte bara personalen som är arga. I torsdags startades en ny Facebookgrupp, för föräldrar och allmänhet, i protest mot besparingarna. Den har redan fått över 3 000 medlemmar.

Ilskan bland lärare och övrig personal är stor eftersom det redan har sparats kraftigt under ett par år på förskola och skola i Sundsvall. 250 årsarbetare har fått lämna sina arbeten under de senaste 18 månaderna och fyra skolor plus ett par skolmoduler har lagts ned. Det har gjorts stora besparingar på administration. Trots det behöver barn- och utbildningsförvaltningen spara 95 miljoner nästa år.

Skolchefen Urban Åström gick ut i en inspelad film till alla anställda inom skola och förskola den 25 november. Under drygt 4 minuter redogjorde han för det ekonomiska läget.

I sitt tal konstaterade han att fram för allt att den kommunala grundskolan inte klarat av att fylla sina klasser eftersom elever har gått över till friskolor. Men också att man har högre kostnader än andra jämförbara kommuner.

Kommunala skolor "dräneras på pengar"

När den kommunala skolan har tappat elever men inte kunnat skära ned på sina kostnader för personal och lokaler så har skolpengen behövt höjas för att skolorna ska klara sina uppdrag. Eftersom skolpengen ska vara lika för friskolor och kommunala skolor så har kommunen då varit tvungna att kompensera de fristående skolorna med högre skolpeng retroaktivt oavsett om de haft högre kostnader eller ej.

Ingrid Larsson, ordförande i Lärarförbundet i Sundsvall, anser att sättet att fördela skolpeng leder till att de kommunala skolorna i Sundsvall dräneras på pengar. Foto: Privat

– Den kommunala skolan dräneras hela tiden på pengar. Sättet att fördela skolpeng är ett systemfel som leder till enorma underskott för den kommunala skolan. Friskolorna har krävt retroaktiv kompensation när kommunen varit tvungen att höja elevpengen på grund av ökade kostnader då elever lämnat kommunala skolor och börjat på friskolor. Det har drivits juridiska processer om detta i kammarrätten, säger Ingrid Larsson, ordförande för Lärarförbundet i Sundsvall.

Nästan alla skolor måste spara

Hon konstaterar att det i dagsläget bara är 5 av 28 grundskolor i Sundsvall som slipper spara miljontals kronor i sina budgetar nästa år. Och gymnasieskolan har liknande ekonomiska problem. Lärarenkäten som Lärarförbundet gjorde i maj bland personalen på skolorna visar att flera skolor redan nu ligger på rött i arbetsbelastning. Det har också gjorts stora omorganisationer på grund av nedläggningar av skolor vilket påverkat personalen.

Ingrid Larsson säger att budgeten för nästa år är fattad så det blir svårt för politikerna i barn och ungdomsnämnden att förändra situationen vid kommande nämndmöte den 13 december såvida inte kommunfullmäktige gör en förändring i budgeten till nästa år.

– Vi har verkligen en tuff situation här. Personal har redan sagt upp sig eller gått i pension i förtid. Kommunfullmäktige har möte den 20 december och vi hoppas verkligen att de inser allvaret i situationen på skolorna, säger hon.

MER LÄSNING: 

Jaara Åstrand: ”Marknadsskolan ökar klyftorna”

Storsatsning på mindre barngrupper i nya budgeten