Sök

Göteborgschefen: ”Modellen är ordentligt genomtänkt”

Göteborgs grundskolechef Bengt Randén svarar efter de tuffa nedskärningarna. Foto: Julia Sjöberg

Vättleskolan har sämst resultat i Göteborg – men blir av med en tredjedel av personalen. Styrsöskolans rektor lämnar sitt jobb i protest mot nedskärningarna.
– Jag gör ingen värdering om budgeten är rimlig eller orimlig. Jag förstår att det är svårt, säger grundskolechefen Bengt Randén.

Att Christina Ingblad lämnar sitt rektorsarbete i protest mot nedskärningarna på Styrsöskolan vill grundskolechefen Bengt Randén inte kommentera.
Det är hennes personliga beslut, förklarar han.

Både Christina Ingblad på Styrsöskolan och Agneta Brodin på Vättleskolan kritiserar nedskärningarna. De menar att besparingarna tvingar skolledare och lärare att bryta mot skollagen, när det blir färre lärare som kan ge särskilt stöd, och färre elevassistenter.

Vättleskolan i Angered hade sämst betygsresultat i Göteborgs stad förra året.

Hur likvärdigt är det att 20 tjänster tas bort från skola som har sämst resultat i hela Göteborg?
– Det är klart att det är en utmaning. Men det jag säger är att själva resursfördelningsmodellen, den är ordentligt genomtänkt utifrån ett socioekonomiskt perspektiv. Vi har ett och ett halvt år i skarpt läge som en kommun, tidigare var det tio olika stadsdelar med olika ekonomisk styrning, varje stadsdel fördelade resurser utifrån sina principer. Men när vi nu har en stad, med skolor med från 20 procents måluppfyllelse till 100, så är en viktig insats är att skapa en enhetlig resursfördelningsmodell. Det ska finnas förutsägbarhet och logik i den ekonomiska styrningen. Men det är klart att det blir en omställning på en del skolor som kan vara svår, säger Bengt Randén.

Bengt Randén, grundskolechef i Göteborg. Foto: Julia Sjöberg

Totalt sker centralt budgetarbete med 32 skolor, de som förra året gick med mer än två miljoner kronor back. Meningen är att de ska ha budget i balans, inom tre år.

Är det rimligt med så tuffa nedskärningar?
– Jag gör ingen sådan värdering att det är rimligt eller orimligt. Jag förstår att det är svårt.

Hur trygg är du med att er modell ger en rättvis fördelning?
– Jag är ganska trygg med att den gör det. Jag har jobbat i ett antal kommuner och har aldrig sett en så genomtänkt modell som också är så pass modig i sin socioekonomiska fördelningstanke. Jag är ganska trygg med att det gjordes en riktigt bra analys när man gjorde den här, sedan behöver allt skruvas och utvärderas.

Så du kommer att skruva på modellen?
– Det vet jag inte. Det har jag inte sagt. Nu ska den få möjlighet att prövas och sen utvärderas, och det är inte omöjligt att man kommer att skruva i modellen. Man måste alltid utvärdera både ekonomimodeller, styrning och ledning.

Hur tror du att besparingarna påverkar skolorna?
– Över tid tror jag att resursfördelningsmodellen kommer att skapa bättre förutsättningar för hela staden.

Hur då?
– Genom att vi har en resursfördelning som är anpassad efter elevernas förutsättningar, att den är likvärdig och förutsägbar. Men det är klart att det är en utmaning när man gör en så stor förändring.

Blir verkningarna likvärdiga?
– Det är för tidigt att uttala sig om. Det måste gå tid för att den ska få en ärlig chans.

Har ni planer på ekonomiskt tillskott till skolorna i Göteborg?
– Inte precis just nu. Vi har de resurser vi har fått. Kommer det andra resurser får vi förhålla oss till dem, annars är detta de ramar vi har.

LÄS OCKSÅ:

Sämst resultat i Göteborg – skär ner med en tredjedel

Avgående rektorn: Ekonomin är inte anpassad efter verkligheten