Sök

Göteborgs stad vill stryka skolskulder

Nytorpsskolan är en av de skolor i Göteborg som ligger i ett socialt utsatt område och hårt pressat ekonomiskt. Nu jobbar kommunen för att kunna skriva av miljonskulderna för flera skolor. Foto: Nicke Johansson

Ett trettiotal grundskolor i Göteborg dras med miljonskulder – nu ser föreslår kommunen att de ska strykas. Friskolorna kommer inte att kunna få ersättning, enligt förslaget.

Grundskoleförvaltningen i Göteborg ligger bakom ett förslag om att stryka skolskulderna för de från början dryga 30 kommunala skolorna som äntrade den nya organisationen med ett underskott.

Förslaget är tillfälligt, och innebär också ett maxtak för vinstuttag för skolor som gått med överskott. Det blir heller inga utbetalningar till fristående huvudmän. Likvärdighetsprincipen är uppfylld, menar grundskoleförvaltningen, eftersom kommunen som huvudman inte förbrukat större elevpeng än de fristående skolorna under 2019 och 2020.

Nytorpsskolan är en av de skolor som gått över de ekonomiska ramarna. Sex miljoner kronor är skulden, som ska betalas tillbaka över en treårsperiod. Det innebär att rektor Else-Marie Hallqvist tvingats göra sig av med 24 anställda under 2020, och hon räknar med ytterligare nedskärningar under 2021.

– Vi har inte hört någonting om avskrivningar, utan lägger budget utifrån att skulden ska betalas nästa år. Det vill säga att 9 personal måste bort, säger hon till Läraren.se.

LÄS: FÅTT NOG AV VÅLDET – ANMÄLER TILL ARBETSMILJÖVERKET

Nytorpsskolan ligger i Hammarkullen, ett socialt och ekonomiskt hårt pressat område i Angered, Göteborg.

Hot och våld eskalerar

Skolan har fått eskalerande problem med hot och våld i spåren av nedskärningarna. Detta trots att kommunens skolpeng är viktad för att kompensera de skolor med svårast förutsättningar.

– Man gör en viktning på de sista 19 kronorna på varje hundralapp. De första 81 är desamma. Sen gör man en viktning baserat på genomsnittet för hela Hammarkullen – men våra barn är inte genomsnittet. De som har starka föräldrar väljer andra skolor. De måste titta på vilka barn vi faktiskt har, och hur deras situation ser ut, säger Else-Marie Hallqvist.

Vättleskolan brottas med samma problem som Nytorpsskolan.

Här har 18 av 53 personer fått sparken för att budgeten ska hamna i jämnvikt.

Rektor Anders Ehlén har nästan sparat in sitt underskott. Men pengarna som skulle bli över vid en avskrivning av skulden skulle innebära nyanställningar.

– Det underskott som vi nästan sparat in kommer ge utrymme för personella förstärkningar. Och vi har legitimerade lärare som vill söka sig till oss och utveckla Vättleskolans elever mot högre måluppfyllnad, säger Anders Ehlén.

LÄS: KOMMUNEN DRAR BORT RESURSER MEN ÖKAR KRAVEN

Lärarförbundets Andrea Meiling konstaterade efter tisdagens nämndsammanträde att hon var lycklig över beskedet. Lärarförbundet har hela tiden jobbat för att skolornas skulder skulle nollställas när de elva förvaltningarna blev en enda, 2018, men så blev inte fallet.

– Vi har alltid stått utanför varje gång budgeten beslutats, och jobbat idogt med påverkansarbete. Avskrivningarna kan ge en knuff, och kanske kan vi på allvar nå balans mellan krav och resurser. Om de fristående skolornas krav skulle skjuta detta i sank, är det ännu ett bevis på att vi är på fel väg med fristående skolor, säger Andrea Meiling.

Ärendet tas upp i grundskolenämnden. Beslut fattas 9 februari.