Sök

Inställda nationella prov är ingen vidare lättnad i arbetsbördan, enligt Maria Wiman, som ser betydligt större utmaningar framför sig under den kommande våren.

På en presskonferens meddelar utbildningsminister Anna Ekström och Skolverkets Peter Fredriksson att de nationella proven ställs in under vårterminen. Gott så. Vi vet ju alla att dessa prov utgör en logistisk apparat. Scheman ska ändras om, stingsliga elevnerver ska hanteras och så den där hutlösa rättningsbördan som kan få även den starkaste att baxna.

Att ställa in dessa prov var kanske ett klokt beslut. Vad som dock måste poängteras med önskvärd tydlighet är att detta på intet sätt kommer att revolutionera vår arbetsdag. Känslan av lättnad är inte dominerande för att uttrycka sig milt. Elevernas kunskaper måste ju fortfarande bedömas. Lek med tanken att Ekström och Fredriksson varit helt crazy och sagt att vi struntar i betyg hela vårterminen (undantaget åk 9 och åk 3) – det hade varit kännbart. Att ta bort nationella proven är dock – pardon my french – på det stora hela en fis i rymden.

Kvar finns nämligen den gigantiska bedömningsbördan, nu alltså utan det nationella stöd som proven utgör. Lärare kommer att genomföra andra typer av prov och tester istället. Många kommer nog trots allt använda det material som Skolverket tillhandahåller. De som hade rensat vårens planering till förmån för proven står nu nämligen med gapande hål och luckor i kalendern. För många är de nationella proven en trygghet att luta sig mot, en slags stomme att bygga sin undervisning kring. Nu rycks den bort i ett naivt försök att minska en arbetsbelastning. I mina mörkaste stunder tänker jag att man bara ersatte en börda med en annan. 

LÄS MER: Lärarförbundet: ”Det här var ett av våra krav”

Jag tror verkligen inte att vår bedömning står och faller med de nationella proven. Jag är alldeles övertygad om att vi har underlag nog och tillräcklig kompetens för att göra en likvärdig bedömning ändå. Och det är lite min poäng också. De nationella proven är en del av allt vi gör i skolan, att ta bort dessa kommer inte direkt att underlätta de andra delarna. Vi måste fortfarande konstruera uppgifter som ska bedömas, vi måste fortfarande levandegöra kunskapskraven. Att tro att detta på ett kännbart sätt kommer att underlätta vårt jobb under vårterminen är att tänka lite för stora tankar.

Vad som verkligen hade underlättat hade exempelvis varit nationella direktiv kring betygssättning i en pandemi, tydliga regler för hur mycket vi förväntas täcka upp för sjuka kollegor och ett framskjutande av införandet av nya kursplaner. Det hade varit efterlängtade krafttag för att hjälpa en mycket sliten lärarkår. 

Jag är ledsen att säga det men inställda nationella prov kommer på det stora hela varken att göra av eller till. När jag stålsätter mig inför vårterminen tänker jag mig långt större utmaningar än så.