Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Nytt friskoleavtal efter tuffa förhandlingar

Vice ordförande Maria Rönn, har lett Lärarförbundets avtalsdelegation förhandlingarna om det nypåkritade friskoleavtalet.

Nu är det stora friskoleavtalet klart för drygt 15 000 lärare. Förhandlingarna har varit tuffa. Arbetsgivarna har dock backat från sina krav om att styra mer av lärarnas tid och öka antalet arbetsdagar för lärare med ferietjänst.

Avtalet som nu slutits mellan Almega tjänsteföretagen och de båda lärarförbunden omfattar bland annat anställda på de stora friskolekoncernerna som Internationella engelska skolan, Academedia, Kunskapsskolan, Fridaskolan med flera.

Tuffa förhandlingar

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand konstaterar att förhandlingarna med Almega tjänsteföretagen har varit tuffa. Arbetsgivarna ville öka mängden reglerad arbetstid och antalet arbetsdagar för lärare med ferietjänst:

– Det försöket satte vi stopp för, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Hon säger att det nu krävs tydliga steg framåt när det gäller arbetstids- och arbetsbelastningsfrågor på de fristående skolorna och att ett särskilt fokus läggs på att erbjuda löner som attraherar behöriga och legitimerade lärare.
Maria Rönn, vice ordförande Lärarförbundet har lett Lärarförbundets avtalsdelegation när det gäller friskoleavtalet.

Maria Rönn, vice förbundsordförande i Lärarförbundet som har lett Lärarförbundets avtalsdelegation. Foto: André de Loisted

– Våra medlemmar inom privat sektor har en tuff arbetsbelastning och en tuff arbetsmiljö, säger hon.

Att lärarförbunden och arbetsgivaren nu efter 4 månaders hårda förhandlingar blivit överens om att det inte är läge att försämra lärarnas villkor ser hon som en seger. Nu ska fokus framåt i stället handla om att höja läraryrkets status, attraktivitet och löner.

– Arbetsgivarna är eniga med oss om att läraryrket måste bli mer attraktivt om de ska kunna behålla anställda i framtiden, säger hon.

Långsiktiga lösningar

Åsa Ramel, ansvarig förhandlare för friskoleavtalet för Almega tjänsteföretagen, anser att förhandlingarna har varit konstruktiva och att bägge parter har sökt efter långsiktiga lösningar.

– Det är glädjande att vi har kunnat komma till avslut i förhandlingarna och teckna avtal om allmänna anställningsvillkor och fortsatt lokal lönebildning, säger hon.

Det gamla friskoleavtalet löpte ut den 31 augusti i år och det nya gäller två år framåt från den 1 september 2021. Avtalet gäller cirka 700 medlemsföretag och Lärarförbundet har 11 000 medlemmar som omfattas av avtalet och övriga medlemmar tillhör Lärarnas riksförbund.

LÄS ÄVEN

Längre semester med nytt avtal

Nytt steg mot ny organisering

Lärarförbundet säger "JA" till Saco