Sök
Publishing-priset logga

Avtalsförhandlingar kan leda till mer likvärdig semester

Maria Rönn, vice ordförande i Lärarförbundet är den som leder avtalsdelegationen.

Avtalsförhandlingarna är nu igång för 5000 lärare, som bland annat arbetar inom föräldrakooperativt drivna förskolor och inom ideella skolor och utbildningsverksamheter.
Frågor om lön, arbetsmiljö och kompetensutveckling ska upp på bordet men målet är också
att två gamla friskoleavtal, KFO och Idea, ska bli ett i det nya Fremia-avtalet.

Förhandlingarna har inletts och parterna har växlat sina yrkanden. Förhandlaren Mardjan Dubois från Lärarförbundet ska under onsdagen träffa de sju lärare som sitter i avtalsdelegationen för att bolla de förslag som hitintills presenterats av arbetsgivarnas förhandlare.

Maria Rönn, vice ordförande i Lärarförbundet är den som leder avtalsdelegationen.

– Vår linje är att det inte ska bli några försämringar för de anställda när de båda friskoleavtalen slås ihop. Vi jobbar för att de goda avtalslösningar som finns idag ska vara kvar eller förbättras, så att ingen medlem ska drabbas av försämringar till följd av att Idea och KFO nu övergått i Fremia, säger hon.

Likvärdig semester

Om parterna kommer överens så kan det bland annat innebära lite fler semesterdagar för de lärare som tillhört Ideas avtal då Lärarförbundet vill att lärarna nu ska få likvärdiga semestervillkor.

Maria Rönn poängterar att själva avtalsförhandlingarna främst handlar om att lönerna måste upp, att arbetsbelastningen måste bli rimlig och att alla lärargrupper också erbjuds bättre villkor för att kompetensutveckla sig.

– Lärarna måste få förutsättningarna att utföra sitt arbete med kvalité inom sin arbetstid. Arbetsgivarna måste erbjuda de löner som krävs om de vill behålla sina välutbildade förskollärare och lärare, säger Maria Rönn.

De gamla avtalen löper ut den sista augusti i år.

– Vår ambition är att det nya avtalet ska vara klart innan dess, säger hon.

MER LÄSNING

Arbetsmiljön i fokus när kollektivavtal för friskolelärare förhandlas