Sök
Publishing-priset logga

Arbetsmiljön i fokus när kollektivavtal för friskolelärare förhandlas

– Vi trycker på för bättre arbetsmiljö, bättre förutsättningar och högre löner, säger Maria Rönn som leder Lärarförbundets avtalsdelegation gentemot Almega.

Lärarförbundet har inlett förhandlingarna med arbetsgivarorganisationen Almega, som ska leda fram till ett nytt kollektivavtal för lärare vid friskolor anslutna till Almega.

LÄSTIPS Avtalsförhandlingar kan leda till mer likvärdig semester

Under torsdagen har parterna växlat yrkanden med varandra, vilket är startskottet för förhandlingarna.

– Vi har precis lämnat över de önskemål och lösningar vi vill se i ett kommande avtal, säger Maria Rönn, Lärarförbundets vice ordförande som leder avtalsdelegationen.

Drygt 10 000 medlemmar i Lärarförbundet berörs.

LÄSTIPS NYA LÖNELISTOR: Lärarlöner 2021 – se om du har rätt lön

Kärnfrågor

En av kärnfrågorna för Lärarförbundet är att förbättra arbetsmiljön, bland annat genom ett ökat inflytande över lärares arbetssituation.

Lön, lönenivåer och en lönestruktur, som gör att det lönar sig att stanna kvar i yrket och att kompetens och erfarenhet värderas, är också ett viktigt yrkande.

– Vi vill ha löner som både lockar och behåller lärare. Det ska vara attraktivt att arbeta som lärare inom Almegaanslutna skolor, säger Maria Rönn.

Det kan tyckas självklart, men Lärarförbundet har också en skrivning om att läraruppdraget ska rymmas inom arbetstiden.

– Många medlemmar vittnar om motsatsen. Det kan till exempel handla om tillräcklig planeringstid för förskolan eller tillräcklig tid för planering i förhållande till varje undervisningstimme i gymnasieskolan.

Bättre för föräldralediga

– Vi yrkar också på förbättringar i föräldraledighetstillägget så att det ska bli bättre villkor för de som är föräldralediga.

Lärarförbundet vill dessutom ha tydligare villkor för lägerskola och vad som gäller där.

Avtalsdelegationen består av medlemmar och förtroendevalda ur Lärarförbundet. Den tar ställning till de förslag som kommer på bordet. Avtalsdelegationen är rådgivande till förbundsstyrelsen som i slutändan fattar beslut om att anta ett avtalsbud.

Går det inte bara att titta på vad Lärarförbundet förhandlat fram för kollektivavtal med SKR och de kommunala skolorna och lägga karbonpapper på det?

– SKR:s huvudavtal och Almegas avtal ser lite olika ut och då behöver också yrkandena se lite olika ut. Men i grund och botten har Lärarförbundet samma politik oavsett avtal. Det ska löna sig att vara lärare, man ska ha tid för sitt uppdrag och så vidare. Men det är ju ett befintligt avtal som ska ersättas av ett nytt och då måste vi titta på det befintliga avtalet och vilka lösningar som finns där och skruva på dem i ett kommande avtal.

När är det nya kollektivavtalet klart tror du?

– Vår ambition är att det nya avtalet ska vara klart innan det gamla löper ut den 31 augusti. Huruvida den ambitionen uppfylls beror helt och hållet på vad som kommer att hända i förhandlingsrummet.


LÄS ÄVEN

Jaara Åstrand till lärarstudenterna: ”Vi hjälper er”

Podcast: Så bygger man bra relationer till sina elever

Norska lärarstrejken stoppas – av sopor