Sök

Elevutvärdering väcker frågor

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Syftet med att låta elever utvärdera sina lärare är att stärka dialogen mellan lärare och elever. Men om elevernas åsikter även ska påverka lärarens lön är oklart.

Enligt läroplanen ska elever utvärdera sin undervisning.

I Malmö och Sollentuna får eleverna i grundskolan besvara ett antal frågor om sina lärare. Frågorna är centralt formulerade av skolförvaltningen.

I Göteborg har politikerna nyligen beslutat att införa ett liknande system.

Men frågan är vad som är syftet. Lärare befarar att det handlar om att låta eleverna sätta betyg som sedan påverkar lönesättningen.

Den rödgröna majoriteten i Göteborg hänvisar till sina politikerkolleger i Malmö som påstås har infört »betygsättning av lärare«. Men Henric Kahlmeter, förvaltningschef och ledare för Malmö-projektet, känner inte igen den beskrivningen.

— Här har inga politiska beslut fattats, vårt uppdrag kommer från stadsdelscheferna. Och syftet är inte att betygssätta lärare utan att stärka diskussionen mellan lärare och elever, förklarar han.

Efter en tvåårig försöksperiod införs nästa läsår en permanent utvärdering. Alla elever i Malmös grundskolor ska gradera ett tiotal påståenden. Deras svar lagras digitalt och anonymt hos ett IT-företag. Endast läraren har tillgång till svaren som raderas efter en vecka. Rektor får endast en sammanställning av alla svar på skolan.

— Läraren kan alltså inte identifieras. En del lärare väljer dock att själva ta med sig sina elevsvar till medarbetarsamtalen med rektor, berättar Henric Kahlmeter.

Lärarförbundet i Malmö har haft möjlighet att lämna synpunkter och ordföranden Roine Selind har hittills inte haft några invändningar.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) beskriver elevutvärdering som betygsättning av lärare. I Dagens Nyheter den 23 maj befarade han dessutom att »idéerna riskerar att sprida sig« eftersom ordförande i Sollentunas barn- och ungdomsnämnd, moderaten Maria Stockhaus, också är ordförande SKL:s skolberedning.

Men Sollentunas skolchef Peter Fredriksson underkänner ministerns beskrivning. Initiativet till utvärderingen kom från honom själv, inte från politikerna. Och syftet är att den ska ge material för diskussion med eleverna, inte att betygsätta lärarna.

— Man skulle önska att vi hade en läskunnig minister som inte gör utspel på osakliga grunder, säger Peter Fredriksson.

Jan Björklund säger dock till Lärarnas tidning att han endast läst innantill i Sollentuna kommuns protokoll.

— Där säger den politiska majoriteten att utvärderingen ska kunna vara en del av underlaget för lönesättning. Och det är de folkvalda politikerna som jag debatterar med.

Frågan går vidare till Maria Stockhaus (M), ordförande i Sollentunas barn- och ungdomsnämnd. Vad har hon egentligen sagt?

— Inte att eleverna ska sätta lärarens lön, för det vore befängt. Det är rektor på varje enskild skola som är ansvarig. Om man kommer överens om att låta elevutvärderingen påverka en liten del av lönesättningen känner inte jag att jag som politiker ska säga »nä, så får ni inte göra«, säger Maria Stockhaus.

Till skillnad från i Malmö ska svaren i Sollentuna finnas med som underlag vid medarbetarsamtalen med rektor. Först därefter ska de förstöras, ett krav som Lärarförbundet ställt.