Sök

Ändrad arbetstid ger minst 1 500 kr mer i lön

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Lärarnas ferietjänster och förtroendearbetstid blir kvar. Men de som prövar andra lösningar får mer betalt. Det är en del av innebörden i de kommunanställda lärarnas nya avtal.

Den 6 maj beslutade Lärarförbundets representantskap efter diskussion och omröstning att anta ett nytt kommunalt avtal om löner och arbetstider.

Avgörande för beslutet var att den bilaga som reglerar lärarnas feriearbetstid finns kvar. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) krävde inför förhandlingarna att den skulle bort.

Samtidigt införs en möjlighet att sluta lokala avtal om andra arbetstidsmodeller. Tre alternativ ges. De två första är identiska med de yrkanden som SKL hade inför förhandlingarna: Fortsatt ferietjänst men med halverad förtroendearbetstid eller semestertjänst med 40-timmarsvecka.

 

De som väljer att lämna sina ferietjänster för något av dessa två alternativ belönas med extra påslag med i genomsnitt 2 000 kronor i månaden. Först 1 500 kronor generellt till alla som omfattas av avtalet, sedan ytterligare 500 per deltagare, som dock fördelas individuellt efter prestation.

Även andra avtalslösningar som de lokala parterna själva enas om premieras med extra lönepengar, men utan att något belopp preciserats i avtalet.

Inför förhandlingarna krävde lärarförbunden också centrala avtalsregler som begränsar undervisningsmängden i grundskola och gymnasium och stärker planeringstiden i förskola och fritidshem. Dessa krav avvisades omgående av SKL. Några nya regleringar av arbetstiden finns inte heller i avtalet.

 

I stället hoppas Lärarförbundets ledning på den förstärkning av möjligheten att sluta lokala avtal som det nya avtalet ger. De centrala parternas gemensamma utfästelser om skolutveckling väntas ge argument i de lokala förhandlingarna, till exempel om arbetsorganisation och planeringstid.

I likhet med de andra kommunala tjänstemannafacken får lärarna en lönehöjning på lägst 3,5 procent i varje kommun under två år. Därutöver tillkommer alltså pengar för dem som sluter avtal om andra arbetstider än bilaga M:s ferietjänster. Även i andra skolformer, till exempel förskola och fritidshem, kan lokala avtal om skolutveckling slutas som ger lärarna mer betalt.

I en särskild bilaga skriver SKL och de båda lärarfacken att de är överens om att gemensamt höja kvaliteten i skolan. Det innebär bland annat att ledarskapet i skolan måste utvecklas så att skolledarna blir närvarande pedagogiska ledare.

 

Skolan ska också vara en modern arbetsplats med ändamålsenliga lokaler och tillgång till modern teknik.

De skriver även att parterna själva har ett ansvar för att skapa en förtroendefull dialog »med ett ömsesidigt respektfullt förhållningssätt och en god kommunikation«.

En fråga vid sidan av gäller den så kallade föräldraersättningen som fyller ut skillnaden mellan lön och föräldrapenning. Den utsträcks från tre till fem månader.