Sök

Så vill nya skolministern hjälpa lärarna

Nya skolministern Lina Axelsson Kihlblom vet vart hon vill och brukar nå dit, enligt henne själv. Men nyckeln är att skynda långsamt. Foto: Johan Strindberg

Hon är Sveriges nya skolminister sedan mindre än en månad tillbaka.
Nu svarar Lina Axelsson Kihlblom på vad hon ska göra åt föregångaren Anna Ekströms misstag: att inte hantera dokumentationsbördan på lärarna.

LÄSTIPS: Anna Ekström: "Önskar jag minskat administrationen"

Lina Axelsson Kihlblom är utbildad jurist och rektor och har gjort karriär i skolan.

Först som en superrektor som vände Ronnaskolan i Södertälje i ett UR-producerat program på SVT. Sedan som skolchef i Haninge och förvaltningschef i Nynäshamn. Och författare till tre böcker, två om skolan, en om att födas med fel biologiskt kön.

Sen ringde statsminister Magdalena Andersson (S).

– Jag tänkte: ”Har hon koll på samhället? Förstår hon problematiken?”. Det var bara japp! ”Vill hon göra något åt det? Ja.” Då är jag på, säger Lina Axelsson Kihlblom.

Några dagar innan intervjun har förslaget till hur den nya fackliga organisationen av Sveriges lärare och Sveriges skolledare skulle kunna se ut presenterats.

LÄSTIPS: Förslaget: Så blir lärarnas nya fackförbund

Förslaget innehåller flera tuffa krav som skulle kunna underlätta livet för lärare och rektorer.

Ett av dem är att minska dokumentationsbördan för att ge lärare möjlighet att fokusera på undervisningen. Något föregångaren utbildningsminister Anna Ekström lovat att hon skulle hantera – men misslyckats med.

Om Sveriges samtliga lärare stod här framför dig och frågade hur de ska få balans mellan uppdrag och den tid de har. Vad skulle du säga?

– Den är väldigt, väldigt svår. Man måste dokumentera för att man känner sig ansatt. Dokumenterar man inte allt, allt, allt kommer man råka illa ut eftersom vi har ett kund- och utförarperspektiv där kunden alltid har rätt. Det är därför jag tänker att professionen måste ges autonomi och man måste skydda den, säger Lina Axelsson Kihlblom.

Ministerns svar på lärarnas krav

Ett annat krav är nationell standard för undervisningstid, planeringstid och elevgruppernas storlek.

– Jag tror att det är väldigt svårt att vara för generell. Det finns undervisningsgrupper där det är väldigt svårt att vara 30 elever. Och sen finns det undervisningsgrupper där det går bra. Det beror på vilka eleverna är, vad det är för ämne och så vidare. Så det måste vara något som är rimligt, säger hon.

– Problemet i dag är att gruppstorlek och undervisningstid – det bara händer. Man söker till en skola, det byggs skola där och ingen tar ansvar för den gruppdynamik som blir. Det går in lärare i klassrum där hälften av eleverna har F i betyg och den här läraren ska liksom jobba mot högre mål, stimulera de duktiga eleverna, hålla ordning och samtidigt ge särskilt stöd till halva klassen. Det är nästan omöjligt, särskilt om det finns sociala problem.

Receptet då? Att återta kontrollen över välfärden, enligt Lina Axelsson Kihlblom.

Helt enkelt att fimpa vinster i välfärden. Ett krav som även presenteras i förslaget till ett nytt fackligt förbund för lärare och skolledare.

”Lärarna kommer i kläm”

– När elever och vårdnadshavare blir kunder, vem blir då läraren? Kunden har alltid rätt. Kunden ska vara nöjd annars så går den till butiken bredvid. I en marknadsskola finns det vinnare för att tydliggöra att det finns förlorare, säger hon.

Men att riva finansieringsmodeller tar tid. Och frågan är vad som händer i år? Nästa år? Vad som gör att lärarna orkar med fram till dess.

– Vi måste titta på hur vi ska vara i dialog med varandra. Jag kommer inte att ha alla svaren. Jag vet vart jag vill nå och jag brukar nå dit jag vill. Men jag vill vara i dialog för att nå dit. Så revolutionen, den stora omstruktureringen den kanske vi ska vara försiktiga med. Den gjorde vi på nittiotalet. Kommunalisering, man körde stenhårt på fri etablering av friskolor och man fick ha köer precis hur som helst och även alliansåren innan 2011, ny läroplan, gymnasiebehörighet infördes, introduktionsprogram skulle rädda de svaga eleverna. Oops vad fel det blev. Vi måste skynda långsamt men målet måste vara tydligt. Vi måste ta kontroll över välfärden igen. För just nu styr vi inte och lärarna kommer i kläm.

MER LÄSNING:

Så pudlar Anna Ekström om löftet

Anna Ekström ny utbildningsminister

Anna Ekström leder skolans folk genom coronakrisen

 

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.