Sök

Regeringen: Lärartimmar ska höja resultaten

Två timmars lärarlett läxstöd i veckan och utökad lovskola. Det är regeringens förslag för bättre skolresultat.
– Mer undervisningstid är ingen garant för ökad kunskapsutveckling, det är att ge lärarna och eleverna rätt förutsättningar som är avgörande, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

LÄSTIPS: Ministerns svar efter hårda vikariekravet

Regeringen vill utöka lovskolan och även studietiden. Nya reformförslag presenterades av skolministern under fredagens presskonferens.

– Vi vet att svensk skola kan ännu bättre. Under lång tid har samhället varit för svagt och skolan har blivit alltför ojämlik, säger Lina Axelsson Kihlblom under presskonferensen.

Så ska lovskolan utökas

Lovskolan ska utökas med ytterligare 25 timmar som ska ges under läsåret, till exempel på läslovet eller påsklovet, för årskurs nio som riskerar att sakna behörighet till gymnasiet.

Dessa timmar ska inte räknas av de 50 timmar lovskola som huvudmän är skyldiga att erbjuda.

Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, är kritisk.

– En liten och extremt underfinansierad satsning på lovskola räcker inte långt för att lösa det stora likvärdighetsproblem som svensk skola dras med. För att komma till rätta med det krävs det stora, genomgripande satsningar, inte minst för att komma till rätta med resursbristen och lärarbristen, säger hon.

Utöver detta satsar regeringen på läxhjälp.

Lärare sköter läxhjälpen

Alla elever i grundskolans årskurs 4-9 ska dessutom ges möjlighet till minst 2 timmars extra studietid per vecka. De extra två timmarna ska ske under eller i direkt anslutning till elevernas skoldag.

Frågan är varifrån lärarna som ska genomföra läxhjälpen ska hämtas.

– I dag har lärarna en arbetsbelastning som är så hög att det inte finns några reserver över huvud taget. Det går inte att stoppa in extra studietid och utökad lovskola i den ekvationen utan att anställa fler lärare, och för det krävs det resursförstärkningar i betydligt större skala, säger Johanna Jaara Åstrand.

Sedan 2017 är huvudmän skyldiga att erbjuda minst 50 timmar lovskola i juni för de elever som efter årskurs 8 eller 9 riskerar att inte vara behöriga till gymnasiet.

Det är frivilligt för eleverna att delta men elever som har tackat ja har närvaroplikt. Huvudmannen kan också frivilligt välja att erbjuda lovskola till dessa elever även under läsåret.

Lärarförbundet anser att det krävs större insatser.

Vi ser också att det behövs ett statligt huvudansvar för finansiering och resursfördelning i hela skolsystemet. Det är uppenbart så att kommunerna inte klarar det här ansvaret i dag och det som regeringen kommer med nu löser inte det här för Sveriges lärare och elever, tvärtom.

MER LÄSNING: 

Läxhjälp i skolan blir obligatorisk

Sajterna där dina elever kan få läxhjälp

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.