Sök

Sju av tio lärare är kvinnor – är det en förklaring?

Foto: Getty images

Ger kvinnliga lärare högre betyg till flickor?
– Knappast, menar experterna.

Över 70 procent av skolpersonalen är kvinnor. Är det hemligheten bakom betygsskillnaderna mellan pojkar och flickor?

– Nej, det finns inga belägg för det, säger Åsa Löfström, docent i national­ekonomi vid Umeå universitet och fortsätter:

– Däremot finns det vissa belägg för att omställningen från traditionell katederundervisning till mer självständiga inlärningsmetoder kan ha passat flickor bättre.

Vad som det däremot finns belägg för är att flickor generellt får högre betyg än de presterar på de nationella proven. Skolverket har i en färsk rapport, ”Analyser av likvärdig betygssättning i gymnasieskolan”, jämfört resultaten på de nationella proven med slutbetygen. Det visar att betygsskillnaderna mellan pojkar och flickor är högre i slutbetygen än de är på de nationella proven.

Peter Wall.

Peter Wall, doktorand vid Karlstads universitet, har tittat närmare på fenomenet.

– Enligt många lärare jag har pratat med så ”överpresterar” många pojkar på de nationella proven. När de har vanliga prov och övningar så är det många pojkar som inte skriver mer än de behöver.

Fredrik Zimmerman, pedagogik­forskare vid Högskolan i Borås, avfärdar inte möjligheten att den överväldigade majoriteten kvinnliga lärare kan vara en orsak.

– Jag kan varken säga bu eller bä om det. Men jag vet att det gjorts mattetester i vissa kommuner där pojkarna presterat bättre, men ändå fått sämre betyg. Hade det varit det omvända tror jag det skulle varit mycket större debatt i den här frågan, säger han.

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.