Sök

Lärarförbundet slår tillbaka mot kritiken från SKR

Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand Foto: Izabelle Nordfjell

Lärarförbundets tvärvändning om statlig skola kritiseras av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Nu svarar Lärarförbundet ordförande Johanna Jaara Åstrand.
– Anmärkningsvärt att SKR slår ifrån sig, säger hon.

– SKR agerar snarstucket i stället för att kliva fram och komma med konstruktiva förslag på hur vi kan skapa en likvärdig skola och bättre villkor för lärarna.

SKR menar i ett inlägg på DN Debatt att det behövs en utredning som analyserar konsekvenser av ett förändrat huvudmannaskap för skolan. Mats Gerdau (M), ordförande i SKR:s utbildningsberedning och Kenneth Handberg (S), vice ordförande, skriver bland annat:

”Ett problem i diskussionen om ett statligt ansvarstagande eller förstatligande av skolan är att ingen klarar av att beskriva vad det betyder. Det är något SKR och Lärarförbundet gemensamt har kritiserat andra för. Nu gör lärarfacket samma misstag själv. Det framgår inte på något sätt i Lärarförbundets inlägg hur en statlig skola skulle vara bättre för elever, för läraryrket eller för samhället”.

Johanna Jaara Åstrand konstaterar att regeringspartierna redan är överens om att utreda huvudmannafrågan och att det sedan i våras finns en av regeringen begärd utredning med förslag till åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen.

”Går inte att blunda för”

Hon summerar också de senaste 20 årens utveckling:

– Kommunerna ska ansvara för en likvärdig skola, men det går inte att blunda för att likvärdigheten i svenska skolor har minskat stadigt sedan år 2000.

– Det krävs stora ekonomiska investeringar för att bryta den negativa utvecklingen och kommunerna har inte resurser att finansiera något sådant.

I en nyligen publicerad rapport slår Skolinspektionen fast att många kommuner är för dåliga på att hjälpa skolor i utsatta områden. Skolinspektionen har granskat 27 kommuner som har problem med skolor som har låga kunskapsresultat. Enligt rapporten misslyckas de flesta kommuner med att stärka lärarresurser och att jobba strategiskt med att rekrytera utbildade och erfarna lärare.

Märkligt

Den demografiska utvecklingen talar också emot att kommunerna kommer klara den uppgiften bättre i framtiden. Sverige får allt fler gamla i samhället samtidigt som antalet unga också ökar, vilket betyder krav på fler skolor, förskolor och fritidshem. Färre ska försörja fler de kommande åren.

– Det är märkligt att SKR inte berör den biten med ett ord i sin replik, trots att de själva varnat för det i 20 år.

Johanna Jaara Åstrand efterlyser ökat samarbete mellan politiker, beslutsfattare, forskare och sakkunniga för att hitta lösningar som ger stabila finansiella förutsättningar och som borgar för att elever och personal ges likvärdiga förutsättningar i skolan för att klara sina uppgifter.

– Att avfärda våra krav med att de inte svarar på alla frågor är att sticka huvudet i sanden.