Sök

Ge skolan mer resurser, regeringen!

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Sverige satsar mindre än OECD-snittet på undervisning och personal i skolan. Jag tvivlar på att majoriteten av svenska folket verkligen vill ha det så.

Johanna Jaara Åstrand<br />Lärarförbundets ordförande<br />Följ och kontakta mig på Twitter: @JohannaJAstrand

Allt fler skolor och förskolor brottas med sparbeting och knappa resurser. För många av Lärarförbundets medlemmar innebär det en ökad arbetsbelastning som ytterligare höjer tempot och stressen – från en redan för hög nivå.

I en undersökning som Lärarförbundet gjorde förra året uppgav fem av tio lärare att arbetsbelastningen är för hög. Var femte lärare uppgav att de har svårigheter att varva ner varje dag. Varannan lärare att de ofta har en bristande sömn som får konsekvenser på funktionsförmågan. Jämfört med de flesta andra yrkesgrupper är detta höga och alarmerande tal.

Men många kommuner har fortsatt att göra besparingar på skola och förskola. Kommunerna pressas av att barn, unga och äldre blir fler, vilket ökar kostnaderna för utbildning och leder till allt större barn- och elevgrupper. Till detta kommer prognoserna om en annalkande lågkonjunktur. Sveriges kommuner och landsting (SKL) räknar med att kommunerna kommer att sakna 20 miljarder kronor 2022.  Regeringen borde skjuta till medel till skolan i den budgetpropositionen som presenteras inom kort. Annars blir läget ohållbart.

Till skillnad mot vad många tycks tro, så tillhör Sverige inte toppskiktet när det gäller resurser till skolan.

Men Sverige satsar väl redan väldigt mycket på skolan, kanske någon invänder. Tyvärr är det inte riktigt så. Till skillnad mot vad många tycks tro, så tillhör Sverige inte toppskiktet när det gäller resurser till skolan.

OECD samlar regelmässigt in statistik (Education at a Glance) över vad som kallas Primary school, det vill säga grundskolans klass 1 till 6. Sett till hur mycket som läggs per elev relativt BNP per capita hamnar visserligen Sverige i nivå med snittet för OECD. Men i Sverige är till exempel skolmåltiderna fria, en kostnad som bara finns i ett par ytterligare länder. Sverige har även en geografi som gör att vi har högre kostnader för exempelvis små

skolor och skolskjutsar.

Hur är det då med resurserna för själva undervisningen? Det svaret får vi genom OECD:s data om personalkostnaderna för skolan relativt BNP per capita per elev. Sverige hamnar här klart under snittet för OECD. I topp ligger Sydkorea, Storbritannien och Norge. Statistiken visar att svensk skola är långt ifrån den resursstarkaste när det gäller själva kärnan i verksamheten; personal och undervisning.

Frågan är om majoriteten av svenska folket verkligen vill att det är så här vi ska prioritera mellan olika samhällsområden? Tillåt mig tvivla.

Kvalitet kräver tid, det vet alla. Trots det har lärare fått allt mindre tid för det som är själva kärnan i uppdraget: undervisningen och den pedagogiska utvecklingen. Under drygt ett decennium har en våg av reformer sköljt över skolan, utan att tillräckligt med tid och resurser har vikts för det.

Våra politiker i regering och riksdag behöver sluta ålägga lärarna nya krav och måsten och istället växla upp statens ansvar för att säkerställa skolans fulla finansiering. Det handlar om balans mellan krav och resurser. Det handlar om balans mellan politik och tillit.