Sök

Bokmässan Play: Skolprofilernas favoritböcker

Lagom till Bokmässan 2020 har Läraren samlat in de bästa tipsen på läs- och skrivböcker från Sveriges främsta skolprofiler. Foto: Getty

Bokmässan 2020 arrangeras – som så mycket annat – digitalt, som Bokmässan Play.
På Läraren.se tipsar undervisningsprofiler från alla håll om böckerna som alla lärare borde läsa.

Nu drar Bokmässan igång i skuggan av pandemin, och den drar igång på nätet. Mellan 24 och 25 september sänder mässan live från sin bildningshub. 26-27 september pågår den mer publika delen av litteraturfesten.

Samtidigt pågår en debatt om svenska elevers läsande och skrivande.
Därför låter Läraren några av Sveriges främsta utbildningsprofiler tipsa om sina bästa texter om att läsa och skriva. 

Janusz Korczak: ”Pedagogiska ögonblick”

Tipsare: Anne-Marie Körling, lärare och läromedelsförfattare:

Anne-Marie Körling tipsar om Pedagogiska ögonblick. Foto: Robert Blombäck

”Den handlar om samtalen, läsandet och skrivandet och om hur vi som utbildar barn inte bör glömma hur vi gjorde en gång. ’Vi som är akrobater på att läsa flytande, som kan gissa oss till ett ord utifrån två bokstäver och en hel mening utifrån två ord, vi inser varken svårigheterna som barnet kämpar med eller de sätt barnet har för att underlätta arbetet.’ Jag tycker citatet talar till oss vars uppdrag är att utbilda i konsten att läsa och skriva”.

Virginia Woolf: ”Ett eget rum”

Tipsare: Utbildningsminister Anna Ekström

Anna Ekströms tips till lärare är Virginia Woolf: ”Ett eget rum”.

”Kan kvinnor författa lika väl som män? Innan Virginia Woolf kan besvara den till synes enkla frågan måste hon gå igenom fundamentala frågeställningar. Jag gillar särskilt att hon inte ryggar för det praktiska; kvinnors tillgång till utbildning för att kunna skriva, kvinnors tillgång till utrymme att skriva och kvinnors tillgång till frihet att skriva. Det har gått nästan 100 år sedan essän skrevs, men den är lika aktuell idag”.

Barbro Westlund: ”Aktiv läskraft. Att undervisa i lässtrategier för förståelse”

Tipsare: Barbro Westlund, lärarutbildare och lektor, Stockholms universitet:

Barbro Westlund tipsar bland annat om sin egen bok: ”Aktiv läskraft. Att undervisa i lässtrategier för förståelse”

Aktiv läskraft står för betydelsen av att lärare ger alla sina elever, oavsett förutsättningar att lära eller olika bakgrunder, stöd i att ta tillvara kraften i sitt eget tänkande när de läser och skriver. Tidiga insatser och uppföljning för elever i behov av stöd är centralt. Boken ger många förslag på hur teori kan omsättas till praktik vad gäller språkutvecklande arbetssätt, läs- och skrivinlärning och läsförståelseundervisning. I boken inkluderas även fritidshemmets undervisningsansvar.

Samt:

”Att undervisa för livslångt lärande. Didaktiska perspektiv”

En av de åtta nyckelkompetenser som EU-rådet rekommenderar ett land att följa är läs- och skrivkunnighet. Denna inbegriper, förutom baskunskaper och upplevelseläsning, förmåga att kritiskt kunna granska, identifiera, tolka och förstå olika grundtankar och idéer. Hur denna kompetens samspelar med andra kompetenser som entreprenörskapskompetens, digital kompetens, medborgarskapskompetens framgår av bokens olika kapitel. De närmare 50 undervisningsmodeller som totalt presenteras i boken vilar på vetenskaplig grund och är lätta att omsätta i olika klassrumspraktiker.

Pauline Gibbons: ”Stärk språket, stärk lärandet”

Tipsare: Semira Vikström, Årets rektor 2020, Visättraskolan, Huddinge:

Semira Vikström tipsar om Pauline Gibbons: ”Stärk språket, stärk lärandet”.

”Den har några år på nacken, men jag tipsar gärna om den då vi har arbetat med den kollegialt hos oss på Visättraskolan. Man får med sig mycket teori om språkutveckling, men också många konkreta och handfasta verktyg att ha med sig i undervisningen”.

Charles Bukowski

Tipsare: Per Kornhall, ordförande Sveriges läromedelsförfattares förbund:

Per Kornhall tipsar om författaren Charles Bukowski.

”Alla böcker, tidningar och texter handlar om läsning. Det är svårt att rangordna dem.

Om skrivande är det svårt att skriva. Jag har egentligen inte läst något jag riktigt tyckt om, skrivprocesser är så olika.

Två saker har haft stor betydelse för mitt skrivande det ena är en obskyr text som heter ”On the Structure of Creativity" som finns i en gammal festskrift. Jag vet inte ens vem författaren är. Men den pratar om vad kreativitet är och kan hanteras på ett sätt som inspirerat mig genom åren. Jag läser den sällan men den ligger alltid på skrivbordet. 

Det andra jag tänker på är Charles Bukowski. Man kan tycka vad man vill om vad hans böcker handlar om men han som författare är någon som mot alla odds, i alla märkliga omständigheter, bara måste skriva och som till sin förvåning också blir publicerad.”

John Ajvide Lindqvist: Misslyckas igen och misslyckas bättre – anteckningar om skräck och skrivande”

Tipsare: Gustav Fridolin, regeringens utredare av statligt ansvar för läromedel, och skolbibliotek. Lärare. Tidigare utbildningsminister (Mp):

Gustav Fridolin tipsar om John Ajvide Lindqvist: Misslyckas igen och misslyckas bättre – anteckningar om skräck och skrivande”

”En rättfram beskrivning av våndorna med att vilja få uttrycka sig och hur det du får ut på papper aldrig riktigt är detsamma som det du har i huvudet”.

Malin Gutestam: Hjärnskap – för tonårshjärnan

Tipsare: Robert Fahlgren, vice ordförande för Lärarförbundet, och medlem i Guldäpplejuryn 2020.

Robert Fahlgren tipsar om Malin Gutestams Hjärnskap: för tonårshjärnan

Perfekt för mig som lärare och förälder. Läs hela eller som jag valda delar som lockade mitt intresse.
Ger bra tips att använda och spännande forskning om hjärnan. Både rolig och nyttig!

Olof Lagercrantz: Om konsten att läsa och skriva

Tipsare: Caroline Liberg, professor emerita utbildningsvetenskap, Uppsala universitet

Caroline Liberg tipsar om Olof Lagercrantz: Om konsten att läsa och skriva.

”Lagercrantz bok är en klassiker när det gäller att förstå vidden av vad det innebär att vara en aktiv läsande och skrivande medborgare. Det är också viktigt att man ser skrivande och läsande tillsammans, för utan förebilder från det man läser är det inte så enkelt att skriva. De går hand i hand. Detta är lätt att man glömmer bort i den här debatten om skrivande. Siv Strömquist kommit med en 6:e och uppdaterad upplaga av sin bok ”Konsten att tala och skriva” och jag tror jag det skulle kunna vara ett mycket bra lästips och handbok för lärare.”

Eva Bergh Nestlog och Kristina Danielsson: Textskapande i grundskolan

Tipsare: Mary Ingemansson, universitetslektor i svenska, Högskolan Kristianstad.

”Textskapande i grundskolan” av Eva Bergh Nestlog och Kristina Danielsson tipsar Mary Ingemansson om.

”Den här är ny, men jag vet vad författarna går för. Sen vill jag tipsa om min egen bok om läsning ’Lärande genom skönlitteratur. Textsamtal är framtiden för att det ska djupläsning. Just nu är jag mkt förtjust i Oskar Kroons böcker. Han fick Augustpriset för ”Vänta på vind”, med generationstänk och intressant språk. Nyutkommen är ”Överallt och ingenstans”. Debuten var ”Mitt fönster mot rymden".

Tara Westover: Allt jag fått lära mig

Tipsare: Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet, aktuell på Bokmässan Play. 

Johanna Jaara Åstrand kommer med dubbla boktips för lärare.

”En tragisksjälvbiografisk historia om en uppväxt i en mormonfamilj, och samtidigt en hyllning till skola och bildning.”

Och:

Nina Wähä: Testamente

”En bok om socialt arv, familjehemligheter och relationer i en finsk fattig familj. Sanslöst bra skriven!”

Umberto Eco: Rosens namn

Tipsare: Olle Linton, gymnasielärare Stockholm, pristagare Stockholmare mot nazisms civilkuragepris

Olle Linton tipsar om Rosens namn av Umberto Eco.

”En iskall 1200-talskrim vars fokus ligger på förbjudna böcker, och den oerhörda styrkan (och för all del, faran) i nedskrivna tankar. Läste den i tonåren och den har fungerat lite som en stående inspirationskälla sedan dess.”