Sök

Las-krashen: Detta gäller för lärarna

Mathias Åström är orolig för anställningstryggheten, om inte fack och näringsliv får mer tid att sköta las-förhandlingarna.

Nattens krasch i las-förhandlingarna innebär att frågan om anställningsskydd åter landat hos regeringen och samarbetspartierna. Men vad innebär det för mig som lärare? Mathias Åström, förhandlingschef vid Lärarförbundet, reder ut läget.

Förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv, PTK (där Lärarförbundet ingår) och LO har strandat. Det innebär att regeringen får hantera frågan.

Under en presskonferens på torsdagen sa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S), att samtliga januaripartier är beredda att ge fack och arbetsmarknadsrepresentanter mer tid – precis som Lärarförbundet kräver.

Vad händer?
– Januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna sa att arbetsrätten ska ändras, antingen via en statlig utredning eller via partsförhandlingar. Om det inte blir ytterligare förhandlingar mellan parterna, vill en riksdagsmajoritet för att den statliga utredaren Gudmund Toijers förslag plockas fram. Utredaren föreslår bland annat att arbetsgivaren ska ges möjlighet att undanta fler från turordningsregler vid uppsägningar som sker på grund av arbetsbrist.

På vilket sätt berörs lärare av utredningen?
– Om den statliga utredningen går igenom blir den lag. Då påverkar den alla anställda i Sverige, men hur mycket beror på hur kollektivavtalen ser ut. Utredningen har en rad förslag som minskar anställningstryggheten, bland annat genom att fler ska kunna undantas vid arbetsbristuppsägningar

Vilka lärare kommer påverkas om utredningen blir lag?
– I något avseende kommer nog alla anställda i Sverige påverkas av en förändrad lagstiftning. Men störst konsekvenser är jag rädd att det blir för lärare i fristående sektor, dvs alla de som inte har en kommunal anställning. Det handlar om 20 000 medlemmar i Lärarförbundet, säger Mathias Åström, förhandlingschef vid Lärarförbundet.

Varför berör det bara privatanställda lärare?
– Förhandlingarna skulle ha satt regelverket för den privata sektorn. Vi har redan reglerat frågorna i det kommunala omställningsavtal som vi har tecknat.

Vad händer nu?
– Vi får se vad som händer i fortsatta det fortsatta förhandlingsarbetet och vad regeringen och samarbetspartierna väljer att göra. Regeringen öppnar för mer tid för förhandling. Annars är frågan om de kommer att anta utredningen som lag? Hela utredningen eller delar? En majoritet i riksdagen som vill uppluckra las, medan arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) har uttalat sig kritiskt till utredningens resultat. Den är ett rejält hot mot den anställningstrygghet som vi har idag.

Ska jag vara orolig som kommunalanställd?
– Vi är överens med Sveriges kommuner och regioner om att vårt avtal gäller och ska fortsätta gälla. Det är en viktig grund i vårt fortsatta arbetet att stärka attraktiviteten och kompetensförsörjningen i sektorn. Det är där vi har fokus nu.  

LÄS ÄVEN: LÄRARFÖRBUNDETS KRAV