Sök

Kritiken: ”Las-förslag riskerar öka tystnadskulturen på friskolor”

Johanna Jaara Åstrand och Lärarförbundet vill att regeringen kastar las-utredningen i papperskorgen.

Arbetsgivare och fackförbund kom inte överens om villkoren för de privatanställda. Nu ska regeringen och samarbetspartierna fatta beslut om eventuell lagstiftning om las.
– Lärare som påtalar missförhållanden på arbetsplatsen ska aldrig riskera att bli av med jobbet, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Utredaren Gudmund Toijer har själv föreslagit att skjuta upp ett beslut om förslagen i Utredningen om moderniserad arbetsrätt, eftersom covid-19 påverkar arbetsmarknaden. Ändå kan den bli verklighet om inte parterna kommer överens. 

Nattens las-förhandlingar skedde under tidspress, och när arbetsgivare och fackförbunden, med Lärarförbundet, inte kommit överens går nu frågan över till regeringen och januaripartierna. Det finns idag en majoritet i riksdagen för att Toijers utredning blir lag.

Politiken ger mer tid

Men arbetsmarknademinister Eva Nordmark (S) säger att januaripartierna är överens om att ge parterna mer tid.

– Jag beklagar att parterna inte kom i mål, och regeringen ser att en förhandlingslösning är bäst för Sverige. Jag ser väldigt gärna att parterna sätter sig i förhandlingsbordet igen. Samtliga partier bakom förhandlingsarbetet har en vilja att parterna kommer överens. Det finns inga hinder från politiken, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S), vid en presskonferens.

Av Lärarförbundets medlemmar berörs de 20 000 som arbetar för privata huvudmän.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet, är skarpt kritisk.

– Inom skolans värld så är inte huvudproblemet att arbetsgivaren behöver kunna säga upp folk, utan att kompetensförsörja. De privata arbetsgivarna har ju snarare problemet att det saknas lärare, säger hon.

Lärarförbundet riktar också kritik mot tidsbrist under förhandlingen.

– Hotet om lagstiftning har legat som en våt filt över samtalen. Jag tycker att det är extremt tråkigt att parterna inte har fått chansen och tiden att hitta en lösning, säger Johanna Jaara Åstrand.

Med tanke på att förhandlingarna misslyckades, hade Lärarförbundet kunnat göra något annorlunda?

– För de kommunalanställda har vi redan löst problemet, och har slutit avtal med arbetsgivaren. Där är majoriteten av våra medlemmar verksamma. De enda som kan göra saker annorlunda är våra politiker. Jag uppmanar dem att kasta utredningen i papperskorgen och lita på att parterna på arbetsmarknaden kan lösa frågan, utan lagstiftning.

Vad ser ni som det största problemet med förslagen i utredningen?

– Den svåraste frågan i förhandlingarna har för oss varit regleringen om uppsägning av personliga skäl. Det vill säga att en lärare som av olika anledningar signalerar missförhållanden och problem på arbetsplatsen kan bli obekväm och bli av med sitt jobb. Det leder inte till en balanserad relation mellan arbetsgivare och arbetstagare, det leder till tystnadskultur och sänkt tak, säger Johanna Jaara Åstrand.

Fakta: Utredningens förslag

Arbetsgivare får undanta fem personer från turordningsreglerna vid uppsägningar. I dag gäller max två personer och då enbart för företag med högst tio anställda.

För att omplaceras ska en person kunna ta sig an de arbetsuppgifter som erbjuds utan upplärning.

Vid lika anställningstid avgör arbetsgivaren själv vem som får vara kvar när uppsägningar sker på grund av arbetsbrist.

Kompetensutveckling ska erbjudas alla anställda som varit anställda i minst sex månader "i skälig utsträckning". Arbetsgivare som inte följer det kan bli skadeståndskyldiga.

Möjligheten att förklara en uppsägning av personliga skäl ogiltig tas bort i företag med mindre än 15 anställda.

Bara efter prövning ska en person som sägs upp av personliga skäl i större företag kunna få län medan det prövas om uppsägningen var ogiltig eller sakligt grundad.

Förtur till fast anställning föreslås gälla för personer som varit vikarier i nio månader. I dag gäller 12 månader.

Utredaren föreslår att lagändringarnas införs den 1 januari 2022.

Källa: Utredningen om en moderniserad arbetsrätt

LÄS ÄVEN: LAS-KRASCHEN