Sök

Skolbränder: Här brinner det mest i Sverige – se län för län

Från 2016 ökade antalet skolbränder markant och har hållit sig på en jämn nivå upp emot 500 per år.

Kronoberg, Örebro och Skåne. De har haft flest skolbränder per invånare 2011-2020.
Så här ser statistiken ut och det här kan skolan göra för att förebygga.

Närmare 500 bränder i svenska skolor och förskolor ­anmäls varje år. Drygt hälften av gångerna är anledningen till branden avsiktlig. Men en stor del är också okänd.

Här nedan ser ni vanligaste orsakerna till skolbränder och var i Sverige de är vanligast.

Brandorsaker

Bränder i byggnad:

Avsiktlig brand 52 %

Värmeöverföring 14 % 

Okänd 11 %

Övriga 10 %

Spis 6 %

Värmeöverföring 4 %

Barns lek med eld 3 % 

Annat än i byggnader:

Avsiktlig brand 62 %

Okänd 21 %

Övriga 12 %

Barns lek med eld 5 % 

Så här kan skolan arbeta mot bränder

Det är viktigt att uppmärksamma och motverka allt eldande, oavsett hur liten branden är. 

I det brandförebyggande arbetet är det viktigt att utbilda barn och ungdomar i brandkunskap och få dem att förstå konsekvenserna av en brand. 

Skolmiljön är viktig, både den sociala och den fysiska. 

Motverka möjligheterna till att vanliga potentiella tändkällor antänds.

Det ska vara svårt för fordon att komma intill skolbyggnaden. 

Installera okrossbart glas och bygg bort skyddade skrymslen nära fasaden. 

Tidigt upptäckt psykisk ohälsa och samverkan mellan skolan och olika myndigheter, minskar risken för anlagd brand. 

Det är viktigt att arbeta långsiktigt med att bygga förtroende till skola och myndigheter. 

Källa: Forskningsrapporten "Anlagd brand i skolor och förskolor – Trender och uppföljning av åtgärder", genomförd av insamlingsstiftelsen Brandforsk (grundad av Brandskyddsföreningen). 

LÄSTIPS Vår skola brann ner