Sök

Nu söker rekordmånga till lärarutbildningen

Totalt har drygt 140 000 personer sökt till universitets- och högskolestudier under höstterminen 2020. Foto: Colourbox

Antalet sökande och antagna vid landets högskolor och universitet har ökat till rekordhöga nivåer. Främst rör det sig om unga som kommer direkt från gymnasiet. Lärar- och vårdutbildningarna är särskilt populära, där antalet sökande har ökat i nästan alla kategorier.

– Att fler har sökt är förmodligen en konsekvens av coronaläget. Det är framförallt en stor ökning bland väldigt unga, och det är ju den gruppen som drabbats mest på arbetsmarknaden, säger Ulrika Boman, utredare på Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Totalt har drygt 140 000 personer sökt till universitets- och högskolestudier under höstterminen 2020 - en ökning med 13 procent jämfört med samma termin året innan. Bland dem som är 19 år gamla var det 28 procent fler sökande.

Fler antas

Lärar- och vårdutbildningarna är särskilt populära, där antalet sökande har ökat i nästan alla kategorier.

– Alla de här vårdyrkena har varit väldigt exponerade i och med corona. Det kan vara en bidragande orsak till att man vill vara med och bidra i de här tiderna, att det är viktiga yrken, säger hon.

Även antalet antagna har ökat kraftigt. Totalt har drygt 64 000 sökande antagits, 14 procent fler än förra året. Också här är 19-åringar den största gruppen.

Att så många fler har antagits kan vara ett resultat av regeringens förstärkning av utbildningsplatser inom bristyrken, menar Ulrika Boman.

I somras lät regeringen meddela att platserna på bristyrkesutbildningar - som lärar- och sjuksköterskeprogrammen – skulle fördubblas, från 1 300 till 2 600 platser.

Så många söker lärarutbildningarna

Program Procentuell förändring, ht 2019 - ht 2020, sökande Procentuell förändring, ht 2019 - ht 2020, antagna
Förskollärarexamen - 1 % + 8 %
Grundlärarexamen + 5 % + 10 %
Yrkeslärarexamen + 3 % + 6 %
Ämneslärarexamen + 15 % + 13 %

Lyssna på Lärarstudentpodden här!