Sök

Blivande lärare kan få lämplighetstestas

Regeringens förslag är att samtliga lärosäten som utbildar blivande lärare ska kunna införa ett obligatoriskt lämplighetsprov, om de så önskar. Foto: Getty

Universitet och högskolor med lärarutbildningar bör kunna införa lämplighet för läraryrket som ett särskilt behörighetskrav.
Regeringen vill att lämplighetskravet ska kunna användas från och med nästa höst, och bedömer att det kan leda till färre avhopp från utbildningarna.

Regeringens förslag är att samtliga lärosäten som utbildar blivande lärare ska kunna införa ett obligatoriskt lämplighetsprov, om de så önskar.

Lämplighetskravet ska inte ersätta något annat behörighetskrav, utan komplettera de som redan finns.

Måste de sökande visa motivation och förmåga att fullfölja studierna borde avhoppen minska och locka fler att söka till lärarprogrammen, enligt regeringens promemoria. Särskilt ämneslärarutbildningarna har haft bekymmersamt stora avhopp.

LÄS OCKSÅ: Nya lönestatistiken: Lärarna med största löneökningarna – och minsta

Lämplighetstester har på försök använts vid ett par lärosäten men de positiva effekterna uteblev. Därför avrådde Universitets- och högskolerådet (UHR) 2018 från att införa tester brett.

Men stiftelsehögskolan Jönköping University valde att bygga vidare på sina erfarenheter och ser i dag att avhoppen minskat. Danmark, som införde lämplighetsprov 2013, har sett att dessa lett till fler studenter antas med högre snittbetyg. Därför bör det finnas möjlighet även för de svenska statliga universiteten och högskolorna att utveckla lämpliga metoder, enligt promemorian.

Skärpta betygskrav?

Höjda intagningskrav till lärarutbildningarna ingår i januariavtalet. Utöver lämplighetstester kan det också bli aktuellt med skärpta betygskrav till ämneslärarutbildningen. Den delen analyseras av UHR.

Promemorian om lämplighetskrav har skickats på remiss och regeringen vill ha synpunkter senast 30 september.

LÄS OCKSÅ: Lärarbristen: Så många behövs i din region