Sök

Musiklärarens bästa tips till nyexade

I nya avsnittet av Lärarrådet berättar Carolina DiMaria för programledaren Emma Olsson om det svåra men också det som är helt magiskt med att arbeta som just musiklärare.

Erfarna musikläraren Carolina DiMaria berättar om de stora utmaningarna inom yrket och ger flera konkreta tips till nya musiklärare.

Carolina Di Maria arbetar som musiklärare på en Montessoriskola och undervisar dessutom blivande förskollärare och grundlärare i musik på Uppsala Universitet. I nya avsnittet av Lärarrådet berättar hon om missarna hon själv gjorde i början av sin egen lärarkarriär och ger råd till blivande musiklärare.

Själv säger hon att det är lite speciellt att undervisa i musik. Och att det finns många fördomar. Framför allt vad gäller att sjunga.

– Det är väldigt få människor i världen som är tondöva men det finns desto fler som tror att de är det. Det är ofta som jag möter föräldrar som säger att: ”I vår familj är vi fullständigt omusikaliska”. De tror att man föds med musikalitet och att det bara är något som finns där liksom. Det är sällan som man pratar om arbetet och processen som ligger bakom. Det måste man ju synliggöra för sina elever. Det är ju ingen som har kommit till toppen utan att arbeta jättehårt.

Hur känner du att andra lärare ser på musiklärare och på musikämnet?

– Jag kan bli ganska ledsen ibland. Jag upplever att vårt ämne är superviktigt när det kommer till avslutningar och under Lucia, men under resten av året är man inte så himla viktig på alla skolor. Man får inte så mycket tid, man får inte ta så mycket plats eller resurser. Man är den där produkten som ska underhålla föräldrarna när det är öppet hus, men vårt eget ämnes värde försvinner ibland. Det pratar man inte om så ofta.

Hur har du löst det?

– Grejen för mig har varit att lyfta in musiken i andra ämnen. Jag brinner för att ämnesintegrera. Det ger eleverna mycket och det ger även mig och skolan mycket. Förra veckan fick jag till exempel reda på att eleverna i årskurs sju läser boken The Friendly Giant på engelskan. Då hoppade jag på engelskläraren och nu ska de få läsa in varsitt kapitel och låta dem lägga på musik i bakgrunden som stämningshöjare. Jag försöker ämnesintegrera så mycket det bara går. Det behöver inte vara så stort eller komplicerat. Mina elever på lågstadiet läser om forntiden så nu sjunger vi stenålderssånger. Det är viktigt att våga lyfta in sig själv i andra ämnen för det är tyvärr väldigt sällan som någon annan lärare kommer att fråga dig: ”Du, vad håller ni på med i musiken just nu?” Så där måste man ligga på själv och kolla vad de gör.

Vad beror det ointresset på?

– Nu kanske jag gör någon upprörd men jag tror inte att de andra lärarna riktigt vet vad som ingår i vårt ämne och då blir det ju svårt att se hur man kan koppla det till sitt eget ämne. Men det finns ju kopplingar mellan musik och de flesta ämnena. Både matematik och musik är ju mönster till exempel, det är bråk och taktarter. Mycket går ihop.

Lyssna på Lärarrådet här!

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.