Sök

Lärarna som miste legitimationen – detta hände

Åtta lärare misskötte sig så grovt att Lärarnas ansvarsnämnd (LAN) beslutade att dra in deras legitimationer under 2021.

Sexuella brott och överträdelser är den vanligaste orsaken bakom indragna lärarlegitimationer. Det visar den genomgång av Lärarnas ansvarsnämnds beslut för 2021, som Läraren.se gjort.

LÄSTIPS: Ministrarnas recept: Så vill de minska lärarbristen

Totalt har åtta lärare misskött sig så grovt att Lärarnas ansvarsnämnd (LAN) beslutat att dra in deras legitimationer. 

I flera fall handlar det om sexualbrott eller sexuella överträdelser mot elever.

Resterande fall handlar om bristande yrkesskicklighet, samarbetsförmåga eller bristande anpassning av undervisningen.

Elva lärare har tilldelats en varning. Där handlar samtliga fall om kränkningar eller ringa misshandel.

Ytterligare en lärare har önskat få sin indragna legitimation åter, något LAN avslår.

LÄSTIPS: Skolstök i nya Bonusfamiljen – så säger experten

Lärarna som blev av med legitimationen

 • En lärare har haft svårt att samarbeta med kollegor, kallat elever för åsnor, favoriserat vissa elever och brustit i anpassning av undervisningen för vissa elever. Detta hos ett flertal olika huvudmän.
 • En lärare har under lång tid haft svårt att anpassa undervisningen efter elevens behov, har haft en hård ton och skrämt elever, vårdnadshavare och annan personal. Läraren har bland annat blivit arg på elever när de inte förstått och haft ett omoget beteende mot föräldrar och elever.
 • Läraren har innehavt och delat barnpornografiskt material, vilket är ett grovt brott.
 • En lärare med fyrtio år i yrket haft stödinsatser från huvudman sedan 2012. Lärarens undervisning brister i planering och säkerhet, och läraren har särbehandlat elever. Trots arbetsgivarens handlingsplaner har läraren vid flera tillfällen betett sig oskickligt och kränkande.
 • Läraren har vid flera tillfällen på flera arbetsplatser brustit i anpassning av undervisning samt bemötande av eleverna.
 • Läraren är dömd för sexuellt ofredande av en elev.
 • Läraren är dömd för två tillfällen av sexuellt ofredande av en elev.
 • Lärare ber om att få tillbaka sin indragna legitimation. LAN avslår begäran eftersom förhållandena inte väsentligt förändrats.
 • Läraren har dömts för sexuellt ofredande av en minderårig elev.
 • Läraren är dömd till grovt barnpornografibrott.

Lärarna som fått en varning

 • En lärare blir så irriterad på en nioårig elev att hen häller ut en vattenflaska över eleven. Vid ett annat tillfälle blir läraren sparkad av en elev, och slår då eleven på benet. Läraren har goda vitsord från andra arbetsgivare och motsätter sig varningen.
 • En förskollärare kastar en leksak i huvudet på en treåring, efter att barnet gjort samma sak med en jämnårig.
 • Skolan har haft problem med skadegörelse när läraren uppfattar att en elev placerar ett brinnande föremål på toaletten. Läraren tar ett grepp runt eleven och riktar ett slag mot elevens huvud, något som läraren menar var en olyckshändelse när hen skulle koppla greppet. Läraren godtar varningen.
 • En lärare har ofredat en elev genom att föra in sina fingrar i dennes mun, för att på så sätt ta elevens tuggummi.
 • En förskollärare har dömts för misshandel av ett barn på arbetsplatsen. Hen har tagit ett grepp runt barnets arm på ett sätt som orsakat märken. Läraren har enligt annan personal på arbetsplatsen saknat tålamod med barnen och kommit i konflikt med kollegor.
 • En förskollärare döms för ringa misshandel efter att ha slagit ett barn på kinden. Barnet hade behov av särskilt stöd.
 • En lärare drar och knuffar en stökig elev. Läraren är dömd för ringa misshandel.
 • En lärare döms för ringa misshandel efter att ha örfilat en elev.
 • En lärare har dömts för ett fall av ringa misshandel och flera fall av ofredande.

Lärarnas ansvarsnämnd ligger under Skolverket. Det är Skolinspektionen som gör anmälningarna om lärarärenden som bör utredas. Det är inte säkert att ett ärende utreds under samma år som det inkommer.

LÄS ÄVEN

9 fall från LAN: Det krävs för att du ska förlora din lärarlegitimation

Trots anmälningsvågen – få blir av med sin lärarlegitimation

Peka ut olämplig lärare svår uppgift

Då kan du förlora legitimationen

En legitimerad lärare eller förskollärare kan få en varning om hen:

 • varit oskicklig i sin yrkesutövning
 • i eller i samband med sin yrkesutövning gjort något brottsligt som
  gör att man kan ifrågasätta om hen är lämplig som lärare eller förskollärare
 • på något annat sätt visat att hen är mindre lämplig att undervisa.

En lärare eller förskollärare kan förlora sin legitimation om hen:

 • varit grovt oskicklig i sin yrkesutövning
 • i eller utanför sin yrkesutövning begått ett allvarligt brott som gör att man kan ifråga sätta om hen är lämplig som lärare eller förskollärare
 • på grund av sjukdom eller någon liknande omständighet inte kan utöva sitt yrke på ett bra sätt
 • på något annat sätt visat att hen är särskilt olämplig att undervisa
 • inte följt ett föreläggande från LAN om att göra en läkarundersökning
 • själv begär att LAN ska återkalla legitimationen.

Källa: Skolverket

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.