Sök

Nya siffror: Så många lärare snuvas på intro

Sex av tio nyexaminerade lärare får aldrig någon introduktionsperiod med mentor, trots att det är ett krav i skollagen och dess föreskrifter. Tre åtgärder skulle kunna råda bot på bristerna, hävdar Lärarförbundet.

– Legitimationsreformen för lärare är på plats sedan länge. Desto märkligare då att nylegitimerade lärare ännu inte får vad de har rätt till under sin introduktionsperiod, säger Patrik Ribe, utredare på Lärarförbundet, när han tittar på resultatet av undersökningarna Lärarförbundet låtit göra.

Han påpekar att legitimationsyrken just förutsätter introduktionsperioder.

– Allt annat är att underminera yrkets status.

LÄS OCKSÅ: Wiman: Grattis, du ska bli lärare

Står tydligt i skollagen

Bristerna är stora vad gäller skolornas förmåga att leva upp till skollagen. Här framgår till exempel att endast fem (5) procent av kommunerna alltid erbjuder introduktionsperiod till nyanställda nyexaminerade lärare.

Ändå är paragraf 22 a i skollagen kristallklar: ”En huvudman som har anställt en lärare eller förskollärare som har behörighetsgivande examen ska se till att läraren eller förskolläraren i omedelbar anslutning till att anställningen påbörjas genomför en introduktionsperiod inom undervisning som i huvudsak svarar mot lärarens eller förskollärarens behörighet, om inte läraren eller förskolläraren tidigare har genomfört en sådan introduktionsperiod”.

LÄS OCKSÅ: 5 lärare berättar: Så var min första tid

Tre områden

Lärarförbundet sammanställer just nu en rapport som bygger på resultaten som samlats in. Rapporten kommer också att innehålla förslag till åtgärder.

Lärarförbundets krav på åtgärder

Patrik Ribe sammanfattar de tre områden som Lärarförbundet vill se över:

  • För det första: Huvudmännen måste följa gällande regelverk. Att som ny lärare ha tillgång till en mentor och ”bollplank” är oerhört värdefullt. Det krävs att Skolverket genomför  en riktad informationskampanj för att upplysa huvudmännen .
  • För det andra: Lärarförbundet vill se en obligatorisk mentorutbildning inom det professionsprogram som just nu tas fram av regeringen och som ingår i januariavtalet.
  • För det tredje: Avsätt rätt mängd tid för introduktionsperioden på skolan. Det är upp till varje huvudman att ta sitt ansvar och här kommer vi som facklig aktör på det lokala planet vara med och se till detta.

 

Sammantaget 59 procent svarade nej på frågan om de genomför en introduktionsperiod och om de blivit erbjudna en mentor.

Fakta om undersökningen

Resultatet är baserat på två undersökningar. Den ena är en enkätundersökning där lokalavdelningar från samtliga Sveriges kommuner ingick. 287 lokalavdelningar svarade och därmed fick undersökningen en svarsfrekvens på 99%. Datainsamling genomfördes maj 2019. Den andra studien genomfördes genom att en enkät skickades ut till 3228 nyexade lärarstudenter som hade VT 2019 som examinationstermin.

Lärarstudentpodden ger bästa tipsen till första lärarjobbet

Nypremiären av Lärarstudentpodden handlar om allra första jobbet och om hur det är att vara helt ny som lärare. Avsnittet är fullt av riktigt bra konkreta tips för färska lärare. Läs mer här!

LÄS OCKSÅ: I Umeå går introduktionen som en dans