Sök

5 lärare berättar: Så var min första tid

Philip Garebring, Miguel Garcia, Jonathan Robinson, Ida Norberg och Eva Flensburg.

Hur är det att vara ny lärare på jobbet? Vi frågade 5 lärare om deras erfarenheter.

När jag var ny på jobbet …

Eva Flensburg, 64, förskollärare på grundsärskolan Bredablick, Eslöv:

– Jag fick en jättefin introduktion av en erfaren förskollärare när jag kom till mitt första jobb; en yngreavdelning vid en förskola i Eslöv. Hon tog sig tid, delade med sig av sin kunskap i pedagogik och fanns till hands när jag undrade över något. Det här var 1988 och vi var 3,5 tjänst på 10 barn. Vi kunde ägna mycket tid åt barnen och kraven på dokumentation var inte alls desamma som i dag.

Jonathan Robinson, 33, ämneslärare på Thorén Business School, Uppsala:

– Jag tog examen 2016 och började på en nystartad grundskola för nyanlända som nu är nedlagd. Min handledare hade en avsatt timme med mig efter lunch, men den timmen försvann allt som oftast, tiden åts upp av handledarens andra åtaganden.

– Jag fick klara mycket själv och det var tufft. Allt blev plötsligt skarpt läge: hålla klassrum, sköta mentorskap gentemot elever, ha kontakt med vårdnadshavare etc.

– Sett i efterhand borde min handledare ha hållit hårdare på den avsatta tiden, inte låtit det vara mitt valfria beslut. När man är ny vill man inte verka krävande, jag kämpade på så gott jag kunde.

Ida Norberg, 38, mellanstadielärare Berghedens skola, Vansbro:

– Jag kom till Väses skola, en grundskola i Karlstad, år 2006. Hade superkollegor som såg till att jag snabbt blev en del av arbetslaget. Allt är ju så nytt; alla relationer till kollegor, elever och föräldrar.

– Som ny behöver man bli sedd och bekräftad, det är så viktigt att det finns någon som aktivt ställer de där små frågorna om hur det är och hur det går. Det är väldigt betydelsefullt att känna att man vågar fråga när man är osäker.

Miguel Aguila Garcia, 42, mellanstadielärare, Hallenskolan, Kollered:

– Jag började på Römosseskolan i Angered 2012 och förutom en introduktion och allmän orientering fick jag en mentor som jag kunde vända mig till. Jag kunde fråga henne om allt: var jag kunde hitta material, få tips och lektionsidéer, med mera. När man är nyexad är det så mycket nytt att lära, vare sig det gäller pappersarbete eller konkreta råd hur man hanterar svåra situationer.

– Särskilt konflikthantering saknas i lärarutbildningen, och att ha en erfaren lärare att rådfråga i sådana ärenden är viktigt när man är färsk som lärare.

Philip Gerebring, 31, gymnasielärare i spanska och engelska, Kunskapsgymnasiet, Norrköping:

– Jag blev headhuntad av dåvarande rektorn som hade haft mig som elev där jag nu arbetar sedan 2014. Kändes lite märkligt att bli kollega till sina gamla lärare …

– Under närmare ett års tid hade jag en mentor som fungerade som bollplank. Vi hade också uppföljningssamtal med rektorn. Mycket värdefullt, som färsk behöver man hjälp att prioritera; hur man ska fördela sin tid på allt som ska göras. Det, plus att kunna diskutera allt från detaljer i skolarbetet till mer översiktliga frågor, är till stor hjälp.