Sök

Så ska akademiker skolas om till lärare

Ett försök med en ettårig kompletterande pedagogisk utbildning som leder till en grundlärar- eller ämneslärarexamen en av åtgärderna från regeringen.

För att mildra lärarbristen inför regeringen på försök en kortare utbildning som ska göra det lättare för personer med en akademisk utbildning att omskola sig till lärare.

LÄSTIPS: Nybakade lärare larmar: ”Omöjligt att få jobb”

Skolverkets senaste lärarprognos spår att det kommer saknas 12 000 behöriga lärare och förskollärare år 2035. Det innebär att det krävs 800 fler examinerade per år än dagens nivå.

I en färsk intervju med Läraren.se beskrev skolministrarna de viktigaste åtgärderna för att lösa lärarbristen. Nu lanserar regeringen även en rad konkreta förslag:

  • Samlad styrning där kraven på lärarutbildningarna samlas i en ny förordning. Kopplingen mellan teori och praktik stärks och fokus på metodiken ökas genom att kognitionsvetenskap ska ingå i alla lärarutbildningar. 
  • Krav på övningsskolor. Alla lärosäten ska ha övningsskolor eller övningsförskolor och verksamheten vid dessa ska vidareutvecklas så att studenterna får ta del av praktiknära forskning.
  • Ny kortare kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) som leder till en grundlärar- eller ämneslärarexamen. 

LÄSTIPS: Så vill nya skolministern hjälpa lärarna

”Vänder sig till välutbildade”

– Försöksverksamheten vänder sig till ämneskunniga och välutbildade personer som redan har en akademisk examen. Inom ett par år kommer till exempel jurister och civilingenjörer som har skolat om sig att kunna vara ute och arbeta som behöriga och legitimerade lärare. Det behövs i våra svenska klassrum, säger utbildningsminister Anna Ekström i ett pressmeddelande.

Det handlar om en ettårig kompletterande pedagogisk utbildning som leder till en grundlärar- eller ämneslärarexamen. Den omfattar "ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier, studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och verksamhetsförlagd utbildning".

LÄS ÄVEN

Här är skollagarna som förändras 2022

Coronaersättningar införs igen men kan sökas först nästa år

RÖSTA: Vilken är viktigaste skolfrågan valåret 2022?

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.