Sök

Regeringen kan tvinga skolor ta emot ukrainska barn

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Ukrainska elever får förtur i friskoleköerna samtidigt som Anders Ygeman, integrations- och migrationsminister (S) hotar de kommunala huvudmännen med lagstiftning om de inte tar sitt skolansvar för de ukrainska flyktingarna.

LÄS ÄVEN: Barnen som kan bli dina elever

Fram till onsdagen den 23 mars hade 19 517 ukrainare sökt asyl i Sverige, varav 7 600 barn. De flesta mellan 6 och 15 år gamla.

I och med EU:s massflyktsdirektiv från 4 mars har barnen rätt till skola i Sverige, men omfattas inte av skolplikt.

– Antalet barn och unga som kommer återspeglar inte nödvändigtvis hur många barn som kommer att gå i svensk skola. En del barn väljer kanske att följa ukrainsk utbildning på distans, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S), under onsdagens pressträff.

Nya kraven på svensk skola

Men läget ställer krav på svensk skola. Regeringen kommer att besluta om en lagändring som gör det möjligt för friskolorna att upplåta en del av sina platser åt ukrainska elever.

– Detta ger fristående skolor bättre förutsättningar att ta sitt ansvar i mottagandet av nya elever och eleverna kan fördelas mer jämnt mellan skolor. Regeringen förväntar sig nu att alla fristående huvudmän tar sin del av ansvaret, säger Lina Axelsson Kihlblom.

Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman kan tänka sig att lagstifta om elevmottagande för kommunerna, om parterna inte kommer överens.

– Min utgångspunkt är att både enskilda kommuner och Sveriges kommuner och regioner, SKR, har gett uttryck för att de vill komma överens om en jämn fördelning över Sverige och vår utgångspunkt är att vi ska teckna en sådan överenskommelse med SKR. Men om det skulle visa sig vara svårt är jag inte främmande för att lagstifta, säger Anders Ygeman till Läraren.se.

Migrationsverket står för ersättningen genom ett schablonbelopp.

Så ska Skolverket bidra

Huvudmännen får hjälp av Skolverket för att de ukrainska elever som väljer svensk utbildning, i stället för ukrainsk på distans, ska komma i gång i klassrummet så snabbt som möjligt.

Men trots allt finns det endast 16 ukrainskspråkiga modersmålslärare i hela Sverige.

– Vi är i dialog med skolor och skolhuvudmän. Det ser olika ut och det är därför Skolverket ska identifiera och förmedla kontakter, men flera kommuner har blivit kontaktade av ukrainska lärare och andra som kan ukrainska och som ger sig till känna och vill ställa upp i skolan, säger Lina Axelsson Kihlblom till Läraren.se.

I Skolverkets regeringsuppdrag ingår bland annat att ta fram stöd för bedömning av ukrainska elevers kunskaper, studiehandledning på modersmål, modersmålsundervisning samt fjärr- och distansundervisning.

Skolverket ska också ta fram jämförelser mellan de två utbildningssystemen och attrahera ukrainsktalande personer till svenska skolor och att stödja skolhuvudmännen med att skapa kontakter mellan dessa och huvudmännen.

Deadline för uppdraget är 29 mars.

LÄS ÄVEN:

Barnen som kan bli dina elever

Ska dela på 16 lärare – i hela Sverige

Folkhögskola anställer lärare som flytt kriget i Ukraina