Sök
Publishing-priset logga

Efter LR röstat JA: ”Ett historiskt beslut”

Ett historiskt beslut, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Av dryga 140 deltagare på Lärarnas Riksförbunds kongress röstade endast tre emot en utredning som kan bli ett steg närmare ett nytt fack för Sveriges lärare.
– Det är ett historiskt beslut, säger Lärarförbundets ordförande, Johanna Jaara Åstrand.
Snart är det Lärarförbundets tur att ta ställning.Under sin andra kongressdag röstade Lärarnas Riksförbund ja till att gå vidare och utreda hur en ny facklig organisering av Sveriges lärare skulle kunna se ut. Den 9 september är det dags för Lärarförbundets extrakongress att rösta i utredningsfrågan.

Enligt TT röstade endast 3 av dryga 140 ombud för Lärarnas Riksförbund mot förslaget.

– Det är väldigt kraftfullt, och LR:s kongress har fattat ett historiskt beslut. Nu hoppas jag att vår kongress kan ge samma tydliga signal. Här finns inget att vänta på, vi behöver skapa något nytt och starkare för Sveriges lärare, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.

I tidigare intervju har du varit inne på att riva upp samverkansavtalet med LR, om de skulle rösta nej. Hur allvarlig var du?

– Det är en gemensam slutsats. Vi har konstaterat att nuvarande samverkan inte levererar för våra medlemsgrupper, och de är en bärande anledning till att vi behöver skapa något nytt och bättre, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén har avböjt intervjuer med Läraren.se innan kongressen, och har tidigare sagt sig osäker inför förslaget om att gå vidare mot en ny fackorganisering.

– Jag röstade för. Vi vill diskutera med Lärarförbundet men också med närliggande Saco-förbund; Skolledarförbundet och SULF. Förslaget som fanns från Lärarförbundet och LR:s styrelse var att vi skulle ha en gemensam utredning. Men vi tycker att det gick lite fort, och vi vill äga utredningen själva.

Vad betyder att ”äga utredningen”, konkret?

– Utredningen ska titta på hur vi kan utveckla samverkan med Lärarförbundet och närliggande Saco-förbund. Det handlar om ifall vi kan hitta något som är bättre för lärarna. Själva formen är inte viktig för mig, utan om vi kan bli starkare och bättre i villkorsfrågor. Och LR:s kongress är villiga att utreda det. Sen får vi se vad utredningen landar i, säger Åsa Fahlén.

Hur viktig var Lärarförbundets svängning i fråga om förstatligandet för resultatet?

– Jag mottog det glatt. Sen kom det så tätt inpå kongressen, så det är svårt att svara på, säger Åsa Fahlén.

Vilka frågor var de stora utmaningarna i diskussionen?

– Lärarnas Riksförbunds ombud värnar vissa värderingar väldigt starkt. Till exempel frågan om statens ansvar för skolan, det är en viktig princip. Det är en viktig princip att man bara anställer legitimerade lärare och utbildade studie- och yrkesvägledare. Man kanske inte vill vara organiserad i samma förbund som sin rektor. Den akademiska tillhörigheten är viktig. Och nu är det viktigt att ta med sig värderingarna och se om vi kan organisera oss bättre, och diskutera det på kommande kongress, säger Åsa Fahlén.

Lärarförbundet är tydliga med att de vill att utredningen ska gå fort. Hur ser du på det?

– Lärarförbundet har kommit längre i processen, och vi ser olika på tempot. Det är en av anledningarna till att vi vill äga utredningen själv, att se och landa i. Det är ett viktigt steg framåt. När de har fattat sitt beslut får vi sätta oss ner och se vad vi kan göra, säger Åsa Fahlén.

Fackforskaren Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet, är tveksam till att ett samarbete med Sulf (Sveriges universitetslärare och forskare) skulle ge så mycket i förhandlingar, eftersom deras partner är staten, och inte Sveriges kommuner och regioner som förhandlar med LR och Lärarförbundet.

Enligt honom finns dock fler alternativ än en enda stor organisation. Det kan bli läge för att specialisera sig på olika yrkesgrupper, för att sedan slå ihop förbunden.

– Kanske handlar det om hur man kan organisera lärarna mer effektivt. Kanske kan det bli fråga om att renodla mellan förbunden, för att undvika medlemskonkurrens och satsa på samverkan, i stället för att två olika förbund organiserar delvis samma grupper, säger Anders Kjellberg.