Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Frågan: Var hamnar rektorerna vid en ny organisering?

Åsa Fahlén (Lärarnas Riksförbund) och Matz Nilssson (Sveriges Skolledarförbund) om planerna på en ny organisering.

Hur ska skolledarna in? Det är en av de frågor som kvarstår när Lärarförbundet, Skolledarna och LR tar nästa kliv mot en ny organisering.
– Vi kommer aldrig att underordna oss lärarna, säger Matz Nilsson, ordförande för Sveriges skolledarförbund.

Den nya avsiktsförklaringen från styrelsen för Lärarförbundet, Sveriges Skolledarförbund och LR innebär ett nästa kliv mot en ny organisering av lärare och skolledare.

Lärarnas Riksförbund har reserverat sig mot att ha chefer i samma förbund som lärare.

Varför tänkte ni om?

– Vi har inte tänkt om, det har hela tiden varit en tanke att skolledarna är med. Det vi har diskuterat är hur. Och nu har vi enats om en skrivning att i en ny organisering ska skolledarna ha en egen organisation. Det är vi överens om, alla tre förbunden. Men hur det ska se ut, där är vi inte framme och det är bland annat det vi kommer att prata om, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Har du tänkt på att du kanske avvecklar ditt eget jobb?

– Nej det har jag faktiskt inte. Det handlar om förbundets bästa och i det här läget handlar det inte så mycket om vad jag vill utan vad som behövs för processen.

Rektorerna: ”Vi underordnar oss aldrig lärarna”

Matz Nilsson, ordförande för Sveriges skolledarförbund, är noga med att det blir en helt ny organisering även för rektorerna – inte någon sammanslagning av dagens två förbund, Skolledarna och Lärarförbundet skolledare.

– Vi har inga anspråk på att det ska vara det vi har idag, det vi har anspråk på är att vara ett självständigt förbund och har en egen röst. Sen är vi beredda att samverka med den nya lärarorganisering i de frågor som rör både lärare och skolledare. Det enda vi inte diskuterar är att inordna oss under lärarna, att inte ha eget organisationsnummer, egen stadga, egen kongress, egen förbundsordförande, säger han.

Då söker Lärarförbundet medlemskap

En av konsekvenserna av avsiktsförklaringen är att Lärarförbundet, som lämnade in en ansökan om utträde ur centralorganisationen TCO i slutet av 2020, ansöker om medlemskap i Saco. Detta om kongressen fattar ett sådant beslut vid extrakongressen i september 2021.

Göran Arrius är Saco-ordförande.

Är det säkert att Lärarförbundet får bli medlemmar, om de ansöker?

– Det avgörs på vår kongress, i november. Vi kommer att sondera terrängen i våra förbund, vad de tycker.  Jag kan inte säga att det går på det ena eller andra sättet, men grunden är att vi är väldigt positiva till att samla alla förbund för akademiker i Saco, säger Göran Arrius.

Det gör Saco-medlemskapet för lärarna

Vilken skillnad gör ett medlemskap i Saco, jämfört med ett medlemskap i TCO, för den enskilda medlemmen?

– Den direkta medlemskontakten står respektive förbund för. Saco och TCO tycker lika i många frågor, olika i några. Men skillnaden dagligdags, den blir inte stor.

Göran Arrius, Sacos ordförande.

Vad betyder det för arbetsmarknaden om Lärarförbundet går över till er?

– Saco och TCO skulle bli nästan jämnstora. Det är många som är akademiker på svensk arbetsmarknad och vi behöver bli större. Jag tycker att det är bra för lärarna att gå en väg mot en ny organisering som betyder att man blir starkare för respektive lärare, säger Göran Arrius.