Sök
Publishing-priset logga

Lärarstipendier för miljoner

Stipendiedjungeln är fylld av möjligheter för lärare att förkovra sig i – Läraren försöker guida rätt! Foto: Adobe Stock

Genom anslag och donationer finns stora möjligheter för lärare att berika sitt kunnande och vidga sina vyer.

Stipendiefloran är rik, inte minst vad gäller kompetensutveckling och finansiering genom internationella utbyten och samarbeten.

Men glöm inte bort att det också finns många lokala fonder och stipendier för lärare att söka i sin kommun. Länsstyrelsen har också en databas där du kan söka efter stiftelser i Sverige. Mer info på https://stiftelser.lansstyrelsen.se/

100 000 kronor för ”Innovativt lärande”

Har du och dina kollegor en ny idé om lärandet i skolan? I så fall är stipendiet ”Innovativt lärande” något för er. Stipendiet på upp till 100 000 kronor är skattefritt

Det är Lärarstiftelsen som delar ut detta stipendium. Årets ansökan är nu stängd men 2022 års ansökan öppnar i januari 2022.

Mer information: https://lararstiftelsen.se/stipendier/innovativt-larande/

Lärarstiftelsen förvaltar ett antal fonder och delar ut flera stipendier per år till pedagogisk utveckling, forskning och lärande som lärare och skolledare kan söka.

Mer att söka från Lärarstiftelsen

Populärt och tyvärr redan fulltecknat för i år är de skrivarkurser som hålls på Biskops Arnö, utanför Bålsta norr om Stockholm, i sommar för 15 stipendiater. Kursen täcker kostnader för kurs, resa, mat och husrum.
Mer information: https://lararstiftelsen.se/stipendier/larare-skriver/

Två ledarskapsstipendier om 38 000 kronor per stipendiat delas ut varje år för att stötta fackliga ordföranden i deras fortsatta utveckling som ledare. Stipendiet går inte att söka, det delas ut av Lärarförbundet

Mer information: https://lararstiftelsen.se/

Axplock av fler stipendier att söka:

ERASMUS+ MOBILITET SKOLA:

Vem kan söka? Skolor, från förskola till gymnasieskola, kan söka medel för olika former av kompetensutveckling av skolpersonal. Det är även möjligt att söka som konsortiesamordnare för flera skolor.

Till vad? Fortbildningskurser, konferenser, ”jobbskuggning” eller undervisning på en skola eller utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land som deltar i programmet.

Mer information: https://www.utbyten.se/program/erasmus-mobilitet-skola/

 

ERASMUS+ SMÅSKALIGA PARTNERSKAP:

Vem kan söka? Skolor, från förskola till gymnasieskola, kan söka medel för olika former av projektsamarbeten med en eller flera organisationer i ett annat europeiskt land.

Till vad? 
För kortare projekt för utbyte av god praxis och nätverkande med utbildningsorganisationer. Särskilt lämpliga för organisationer som vill prova på europeiskt samarbete inom utbildning och kompetensutveckling. Projektet varar från 6 till 24 månader. Inkludering, demokratiutveckling och ökad EU-kunskap är viktiga mål i programmet.

Mer information: https://www.utbyten.se/program/erasmus-smaskaliga-partnerskap/

 

ATLAS PARTNERSKAP: 

Vem kan söka? Förskolor, skolor och organisationer inom vuxenutbildning kan söka medel för samarbete med motsvarande utbildningsinstitutioner över hela världen.

Till vad? Partnerskapsprojekten som berör olika aspekter av verksamheten och utgår från ett identifierat utvecklingsbehov. Det är möjligt att genomföra rena lärarutbyten eller lärar- och elevutbyten där samarbetet fokuserar på att uppfylla läroplansmålen kring olika ämnen.

Mer information: https://www.utbyten.se/program/atlas-partnerskap/

 

ATLAS KONFERENS: 

Vem kan söka? Förskolor, grund- och gymnasieskolor, kommunal vuxenutbildning, allmänna linjer vid folkhögskolor, resurscentrum samt kompletterande utbildningar kan söka.

Till vad? Att delta eller medverka vid internationella konferenser utanför EU/EES.

Skolan eller organisationen söker bidrag i form av ett schablonbelopp per deltagare. Bidraget är avsett att täcka kostnader för resa, uppehälle och eventuell konferensavgift för maximalt två deltagare. Det går inte att söka stöd för projektmöten, utbildningar eller kurser.

Mer information: https://www.utbyten.se/program/atlas-konferens/

 

NORDPLUS HORISONTAL: 

Vem kan söka? Organisationer, institutioner, föreningar och andra som arbetar med utbildning och livslångt lärande. En ansökan inom Nordplus Horisontal måste inkludera aktörer från minst två sektorer inom Nordplus ramprogram (Nordplus Junior, Nordplus Högre utbildning och Nordplus Vuxen).

Till vad? Samarbeten mellan utbildningssektorer genom tvärsektoriella nätverk och projekt. Ett syfte med Nordplus Horisontal är att stärka och utveckla det nordiska samarbetet på utbildningsområdet och bidra till att etablera en nordisk baltisk utbildningsregion.

Mer information:  https://www.utbyten.se/program/nordplus-horisontal/

 

NORDPLUS JUNIOR: 

Vem kan söka? Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, både teoretiska och yrkesprogram, kan söka för projekt där lärare och elever deltar.

Till vad? För samarbeten med skolor i de nordiska och baltiska länderna, såsom projektsamarbete, elev- och lärarutbyte samt elevpraktik.

Mer information: https://www.utbyten.se/program/nordplus-junior/

 

NORDPLUS NORDISKA SPRÅK: 

Vem kan söka: Grundskolor, gymnasieskolor, universitet, högskolor, organisationer.

Till vad? Medel för att genomföra projekt och nätverksaktiviteter. Nordplus Nordiska språk ska bidra till nordisk språkförståelse och stimulera intresse för, kunskap om och förståelse för nordiska kulturer, språk och livsvillkor.

Mer information: https://www.utbyten.se/program/nordplus-nordens-sprak/

 

NORDPLUS KONTAKTSEMINARIUM: 

För vem? Personal inom alla former av utbildning och utbildningsnivåer från de nordiska och baltiska länderna.

Till vad? Kontaktseminariet ger möjlighet att knyta kontakter och hitta projektpartner att samarbeta med inom Nordplus. Bidraget avser resa tur och retur med logi för två nätter för en person per institution.

Mer information: https://www.utbyten.se/program/nordplus-kontaktseminarium/

 

DEN GLOBALA SKOLAN:

Vem kan söka? Pedagoger i alla skolformer, skolledare, beslutsfattare, politiker och kommunala tjänstemän.

Till vad? Deltagande i ett flertal olika aktiviteter om globalt lärande för hållbar utveckling i form av seminarier runt om i landet.

Mer information: https://www.utbyten.se/mojligheter/mojligheter-inom-forskola-och-skola/den-globala-skolan/

 

SKOLAMBASSADÖR FÖR EU

Vem kan söka? Lärare på högstadie- eller gymnasieskolor, både högskoleförberedande och yrkesförberedande. 
Till vad? Deltagande i utbildning för att utveckla undervisning om EU-frågor på din skola. I utbildning ingår 5-dagars studieresa till Bryssel, EU-kunskap, projektkunskap, samt tillgång till ett stort närverk av skolambassadörer för EU i hela landet inklusive kompetenshöjande nätverksträffar.

Mer information: https://www.utbyten.se/program/skolambassador-for-eu/

 

STIPENDIER FÖR LÄRARFÖRBUNDETS MEDLEMMAR

Som medlem i Lärarförbundet har du chansen att söka flera stipendier och priser för lärare. 

Mer information: https://www.lararforbundet.se/taggar/stipendier-och-priser

Stipendier för fackliga studier utomlands

Medlemmar som vill fördjupa sitt internationella perspektiv kan söka Lärarförbundets stipendier för fackliga studier utomlands.

Mer information: https://www.lararforbundet.se/artiklar/stipendier-for-fackliga-studier-utomlands