Sök

Sverige behöver en offensiv utbildningspolitik, men jag ­misstänker att en nytillträdd statsminister behöver hjälp med att peka ut riktningen. Här är ett manus till regeringsförklaringen. Håll till godo, statsministern!

Den här ledaren skrivs när Magdalena Andersson precis valts till partiordförande för Socialdemokraterna. Kanske har hon även valts till statsminister när du läser det här – fast osvuret är nog bäst med tanke på det knepiga parlamentariska läget.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Oavsett, så väntas en ny statsminister axla rodret och då ska en ny regeringsförklaring avges, det vill säga den beskrivning av regeringspolitiken som statsministern läser upp för riksdagen. Sverige skulle verkligen behöva en vassare utbildningspolitik, så varför inte hjälpa den tillträdande statsministern på traven? Sagt och gjort: 

”Herr talman, Sverige ska vara en kunskapsnation och det förpliktigar. Regeringen ska investera kraftigt i samtliga skolformer och i ett mer attraktivt läraryrke. 

Brist på utbildade lärare är inte värdigt ett land som Sverige. Fler ska vilja bli och förbli lärare. Behöriga sökanden till lärartjänster ska självklart ha företräde framför obehöriga.

Politiker och myndigheter ska inte detaljstyra lärare och skolledare.

Staten ska befria kommunerna från ansvaret att finansiera skola och utbildning. Många kommuner klarar inte uppgiften, vilket leder till att likvärdigheten urholkas. Regeringen lanserar århundradets skolreform och återtar huvudansvaret för skolväsendet. Skolpengen reformeras så att överfinansieringen av friskolor upphör. Skolor i socialt utsatta området ska alltid vara bra skolor och aldrig sakna resurser för att få vara det.

Gruppstorlekarna i förskolan ska minska och personaltätheten öka. Förskollärarna ska garanteras tillräcklig planeringstid. I våra fritidshem sker små underverk. Underverken ska göras större genom fler lärare i fritidshem med bättre arbetsvillkor och mindre elevgrupper. Sverige har en stolt tradition av vuxenutbildning. Därför kan vi inte fortsätta upphandla utifrån principen billigast vinner. Kvalitet ska sättas först. Lärarutbildningen och den praktiknära skolforskningen förstärks. 

Studiero och trygghet ska prägla hela skolväsendet. Lärares ansvar och befogenheter ska tydliggöras. Regeringen antar en nollvision mot hot och våld i alla skolor.

Politiker och myndigheter ska inte detaljstyra lärare och skolledare. Regeringen inför en tillitsbaserad styrning av skolväsendet. Uppgifter som inte direkt rör undervisningen ska utföras av annan skolpersonal. Lärare ska få vara lärare.” 

Manuset är inte uttömmande, men vore en rejäl ambitionshöjning och kraftfulla kliv i rätt riktning. Jag avstår alla upphovsrättsliga anspråk, så det är bara för den tilltänkta statsministern att trycka på ”copy and paste”. Varsågod!

Just nu

+

Regeringen tillsätter ny utredning om insyn i friskolor. Bra, offentlighetsprincipen är värd att strida för.

-

Vaccinmotståndare som hotar rektorer. Hot är olagligt och ska polisanmälas.

LÄS ÄVEN

Enigt Saco välkomnar Lärarförbundet

”Så blir lärarna starkare med Saco-medlemskap”