Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Resursfattig skola ger inte alla elever en ärlig chans

Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Politikerna måste sluta blunda för det faktum att besparingar på skolan får förödande konsekvenser för trygghet och studiero.

Hot och våld i skolan leder till otrygghet och stök. Det är skadligt för alla. För lärarna som drabbas, för eleverna som hotar och utövar våld, för resten av klassen och för hela samhället. I våras undersökte Lärarförbundet förekomsten av hot och våld på högstadiet, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Resultatet var oroande. Drygt var fjärde lärare på högstadiet uppgav att hot och våld är ett stort problem på den skola där de arbetar, liksom 15 procent av lärarna i gymnasieskolan respektive 5 procent inom vuxenutbildningen.

Nu har Lärarförbundet lagt fram en rapport om situationen i de lägre årskurserna. Resultatet är inte mindre oroande – tvärtom. Sju av tio lärare i årskurs 1-6, förskoleklass och fritidshem utsattes för minst en hotfull situation av en elev under 2020. Nästan fyra av tio lärare ser hot och våld som ett stort problem på skolan där de arbetar.

Lärare berättar om olust, fysiska skador, men också om sömnsvårigheter, oro och ångest. Var femte har funderat på att lämna yrket på grund av förekomsten av hot och våld. Det här vittnar om en arbetsmiljö som knappast skulle accepteras på de flesta andra arbetsplatser. Toleransnivån ska naturligtvis inte vara en annan i skolan.

Även vårdnadshavare hotar eller uppför sig illa mot lärare. Ungefär var sjunde lärare uppger i den nya rapporten att de utsatts för minst en hotfull situation av en vårdnadshavare under 2020. Nedvärderande eller kränkande kommentarer har drabbat nästan var fjärde. För vuxna finns inga ursäkter och min uppfattning är att övertramp borde ge skarpare konsekvenser.

Så vad krävs för att förbättra situationen? Fler förebyggande insatser i skolan? Ja. Mer ordning och reda? Ja. Ett tydligare ansvarstagande från lärarnas arbetsgivare? Ja. Mer dialog med vårdnadshavare? Ja. En bred diskussion i hela samhället om värderingar och acceptabelt beteende? Ja. Sociala insatser som inte har med skolan att göra? Ja. Allt det här behövs. Men framför allt måste politikerna sluta bortse från en obehaglig sanning: Det får förödande konsekvenser även för trygghet och studiero när man sparar på skolan. Ökad konfliktnivå, frustration och ilska bland eleverna är ingen tillfällighet.

Skolan borde kunna möta alla elever oavsett behov och hemförhållanden. Skolan borde vara lärorik, lustfylld och trygg för alla. Men en resursfattig skola ger inte alla elever en ärlig chans. Det behövs mer resurser – inte minst för att ta hand om barn med särskilda behov. Omfattningen av hot och våld i våra skolor har nått en omfattning som ingen borde acceptera. Dags att göra något åt det!

Just nu

+

En hösttermin med lättade pandemirestriktioner och utan påtvingad distansundervisning. Äntligen!

-

Talibanerna hindrar flickor från att gå i skolan. Allt dystrare rapporter från Afghanistan.