Sök

Könsfördelningen ämne för ämne – se listan

Kvinnodominansen i grundskolan är som störst bland speciallärarna – och minst i idrott – där är det en liten majoritet män.

Endast var fjärde lärare i grundskolan är man. Idrottslärarna är den enda lärargrupp där det är fler män än kvinnor.
I vissa ämnen är bara var tionde lärare man.
Kolla in här nedan hur det ser ut med jämställdheten stadie för stadie – och ämne för ämne.

Idrottslärarna är nämligen den enda lärargrupp i grundskolan där det är fler män än kvinnor. 57,4 procent är män mot 25 procent i hela grundskolan.

De två andra lärarkategorier som sticker ut i Lärarens granskning är Svenska som andra språk och speciallärare. Där är inte ens var tionde lärare man.

Störst är kvinnodominansen bland speciallärarna. Där är endast 8,2 procent män.

Bryter man ned statistiken på stadier syns ett tydligt mönster. Ju yngre barn, desto fler kvinnor. I F-3 är det 90,5 procent kvinnor. Motsvarande siffra i högstadiet är 62,5 procent.

I grundskolan är en av fyra män – ungefär så ser det ut i de flesta ämnen.

I lärare bland fritidshem är 74 procent kvinnor enligt Skolverkets statistik.

Könsfördelningen bland lärare

Lärargrupp

Andel kvinnor, procent

 

 

Fritidshem

74

Lärare 1-3

90,5

Lärare 4-6

74,4

Lärare 7-9

62,6

 

Lärare på grundskolan

Ämne

Andel kvinnor, procent

 

 

Speciallärare

91,8

Svenska som andraspråk

90,4

Svenska

88,5

Hem- och konsumentkunskap

86,9

Franska

85,9

Bild

84

Tyska

82,3

Förstelärare

81,2

Engelska

80,2

Matematik

77,8

Spanska

76,7

Biologi

73,6

Kemi

72,2

Geografi

71,2

Samhällskunskap

70,8

Religionskunskap

70,6

Historia

70,3

Fysik

70

Modersmål

69,6

Teknik

66,4

Slöjd

59,6

Musik

53,5

Idrott och hälsa

42,2

Genomsnitt

75

Källa: Skolverket, avser 2020.

 

Lärare på gymnasiet

Ämne

Andel kvinnor, procent

 

 

Vård- och omsorg

89,9

MS, franska

83,5

Svenska som andraspråk

83,3

Spanska

78,2

Tyska

75,3

Bild

74,8

Svenska

73,8

Engelska

71,1

Psykologi

68

Biologi

61,2

Naturkunskap

59,6

Religionskunskap

58,2

Förstelärare

57,1

Företagsekonomi

48,2

Matematik

43

Samhällskunskap

40

Geografi

39,2

Historia

38,7

Musik

37

Idrott och hälsa

32,4

Filosofi

28,6

Fysik

27

Teknik

24

Fordon och transport

7,8

Bygg och anläggning

3,6

Genomsnitt

54,9

Källa: Skolverket, avser 2020.

 

Andelen kvinnliga lärare, ämne för ämne (i procent).