Sök

Experterna: Därför försvann männen från skolan

På 60- och 70-talen öppnades dörrar för akademiska kvinnor att göra annat utöver läraryrket och på så sätt sänktes nivån på undervisningen. Det lyfts som en av anledningarna till att kvinnor dominerar.

Statusen sjönk, arbetsvillkor försämrades och pedagogiken förändrades.
Det är några orsaker till varför lärare blivit ett kvinnoyrke.

I mitten av 80-talet var närmare 35 procent av lärarna i grundskolan män. I dag är de 25 procent; en minskning med nästan 30 procent.

Samtidigt gick andelen kvinnliga rektorer på grundskolan från 19 till 70 procent. En ökning med nästan 270 procent.

Statusfråga

Förändringen handlar främst om att män sökt sig bort från skolan, menar Eva Gannerud, tidigare docent i pedagogik och författare till den i dag klassiska ”Lärares liv och arbete i ett genusperspektiv”.

– Det handlar om makt och status. För män är det ett steg nedåt statusmässigt att bli lärare. Jag tror kanske inte att individer tänker så men sammantaget fungerar det så. Lönen tror jag inte spelar så stor roll. Det finns många andra yrken där det är många män som har lägre löner än lärare, säger Eva Gannerud som menar att det är svårt att bryta trenden.

– Ja, män söker sig till sammanhang med män och kvinnor söker sig till sammanhang med kvinnor. En kvinna som väljer att bli lärare gör det som betraktas som naturligt, utan motstånd. För en man är det inte ett statusval utan det måste vara en stark och dedikerad man som väljer att bli lärare.

Per Kornhall, skoldebattör och tidigare undervisningsråd på Skolverket lyfter statusen som en av flera orsaker till att männen lämnat skolan.

– Ett tidigare fokus på omvårdnad kopplad med en generellt sjunkande status för läraryrket på grund av kommunaliseringen och lönesättningsmodeller med mera tror jag har påverkat under väldigt lång tid. Vi ska veta att i yngre åldrar har det alltid varit mest kvinnor. Men det har skett en förändring från mellanstadiet och uppåt.

Stor förändring på 60- och 70-talen

Inger Enkvist, professor emerita i spanska vid Lunds universitet och flitig skoldebattör, menar att det också hänger ihop med att det är en annan typ av kvinnor som blir lärare i dag än tidigare.

– Det skedde en stor förändring på 60- och 70-talen. Då öppnades flera möjligheter för kvinnor att göra annat. Fram till dess var läraryrket ett av huvudvalen för energiska och intelligenta kvinnor. Nu öppnades dörren för yrken som ingenjör, läkare och arkitekt på vid gavel.

Inger Enkvist, professor emerita i spanska vid Lunds universitet. Foto: Wikimedia commons

Många av de kvinnor som kom in i skolan i stället var, enligt Inger Enkvist, inte lika intellektuellt lagda. Samtidigt med att lärarrekryteringen ändrades infördes också pedagogiska och organisatoriska förändringar som gjorde att kvaliteten på undervisningen sjönk, anser Inger Enkvist.

– Som en följd av det lämnade männen skolan.