Sök

Därför är förskolan mest ojämställd

Varför är Norge bättre än Sverige på att rekrytera män till förskolan? Foto: Getty

De flesta förskolor är enkönade.
Endast tre av 100 förskollärare är män.

Trots flera satsningar på att få fler män i förskolan har det misslyckats. I flera decennier har andelen legat runt tre procent.

Det finns många förklaringar.

Alltifrån att män länge inte fick arbeta inom barnomsorgen till att yrket historiskt haft låg status.

Men varför är nästan var tionde förskollärare i Norge man?

Här går meningarna isär bland experterna.

Den statliga utredningen ”Jämställdhet i förskolan” menar att Norge lyckats bättre för att deras jämställdhetsarbete i första hand riktat in sig på att få in män i skolan.

LÄSTIPS Fyra män i arbetslaget!

”Dubbelretorik”

Den svenska modellen har i stället betonat jämställdhetsarbetet internt. Mer fokus på barnets könsroller än personalsammansättningen. Män som tar med manligheten in i förskolan kan snarare stärka könsstereotyperna, menar några.

Något som Mats Olsson, före detta förskollärarutbildare på Malmö högskola, är kritisk till.

– Det har varit dubbelretorik. Det har funnits en stark åsikt att könet är en social konstruktion. Den ståndpunkten blir väldigt konstig när det samtidigt finns män som börjar i förskolan med uppenbar förväntan från omgivningen att de ska representera en traditionell maskulinitet, säger Mats Olsson.