Sök

SKR: ”Det här är vi mest nöjda med i nya avtalet”

Niclas Lindahl, SKR:s förhandlingschef, om det nya Skolavtal-21.

Skolavtal 21 är en bra grund för de gemensamma åtaganden som behövs för att stärka skolan och läraryrket, säger Niclas Lindahl, SKR:s förhandlingschef.

På andra sidan bordet satt Niclas Lindahl, förhandlingschef på SKR, när Skolavtal-21 förhandlades fram med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

Vad är du mest nöjd med vad gäller det nya avtalet?

– Jag är mycket nöjd med att vi har ett treårigt avtal som bygger på lokal lönebildning där lönen sätts så nära verksamheten som möjligt, utan centralt angivna nivåer. Ett treårigt avtal ger goda förutsättningar att arbeta med den fråga som kräver mest uppmärksamhet de kommande åren, nämligen hur vi ska möta skolans kompetensutmaning.

LÄSTIPS Det här behöver du veta om det nya avtalet – frågor och svar

– Det avtal som vi och lärarfacken tecknade 2018 lade stor vikt vid detta och innehöll gemensamma åtaganden kring strategisk kompetensförsörjning som syftade till att stärka skolan och läraryrket. Det är viktigt och nödvändigt att denna inriktning stärkts och blivit en bärande del även i det nya avtalet.

LÄSTIPS JA till nytt skolavtal – så påverkas du som lärare

”Kräver ett gott samarbete” 

Hur ser SKR på ett större nationellt ansvar för skolan?

– Skolans utveckling kräver ett gott samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och staten. Ett samarbete som bygger på tät och tillitsfull dialog, väl förankrade reformer och tydliga roller där ansvar och befogenheter följs åt. Parterna har identifierat ett antal områden där vi ska ta upp gemensam dialog med staten.

 Hur ser SKR på tjänstefördelningen?

– Det är viktigt att verka för en ändamålsenlig arbetsorganisation, i syfte att skapa balans mellan uppdrag och förutsättningar, som utgår från verksamhetens behov.

– Ett led i detta är att de huvudsakliga arbetsuppgifterna fördelas på arbetstagarna. Denna organisatoriska process, ofta benämnd tjänstefördelning eller tjänsteplanering, genomförs i normalfallet inför varje nytt läsår eller ny termin och omfattas av den primära förhandlingsskyldigheten i MBL.

– Förhandlingsskyldigheten omfattar inte enskilda arbetstagares scheman eller arbetsuppgifter.

LÄS ÄVEN

Ny undersökning: Stor covid-oro i lärarkåren

Friskare än någonsin – pandemins uppsida

Högskoleministern duckar för löneskillnaderna