Sök
Publishing-priset logga

Inget nytt skolavtal: ”Tar inte ansvar”

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand och förhandlingschef Mathias Åström.

Lärarförbundet och Sveriges kommuner och regioner (SKR) står för långt ifrån varandra och ett nytt skolavtal. Nu förlängs förhandlingsperioden.
– SKR sviker sina medlemmar, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundets upprop för en sundare arbetsbelastning har samlat in mer än 10 000 namnunderskrifter. Men arbetsbelastningen har varit i fokus under hela avtalsperioden.

LÄSTIPS Lärare mest stressade av alla

– Det finns höga och rättmätiga förväntningar på att vi som centrala parter ska komma fram till en lösning som stödjer lokala parter, både i arbetsmiljöansvar, arbetsorganisation och som framförallt skapar balans mellan uppdrag och förutsättningar, säger Johanna Jaara Åstrand.

Under onsdagen skulle förhandlingarna med Sveriges kommuner och regioner (SKR) vara färdiga och ett nytt avtal underskrivet – men i stället blev det förlängning.

Detta rör konflikten

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds huvudkrav rör garantier för att lärarnas arbetssituation ska förbättras, samt ett tydligt grepp om den lönestruktur som gör att erfarna lärare blir omsprungna av färska.

– Hittills har SKR inte velat ta ansvar, utan skjuter hela frågan till sina medlemmar att lösa lokalt efter bästa förmåga. Det räcker inte. säger Johanna Jaara Åstrand.

LÄSTIPS: Så många jobbar – fast de är sjuka

Förhandlingschefen Mathias Åström jobbade ”in i kaklet”, säger han – men under natten till torsdag blev det prolongering.

–  Det nuvarande avtalet förlängs med en vecka i taget. Våra medlemmar står inte avtalslösa, säger Mathias Åström.

Då används medling

Om det inte räcker med mer tid för att parterna ska närma sig varandra så vidtar medling, som inför Skolavtal-18 och som sista hand varsel och konflikt. 

Vid en medling kommer parterna, det vill säga Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och SKR överens om medlare – och så jobbar de vidare mot ett avtal alla kan godkänna.

Hur nära är ni strejk?

– Så kan man inte resonera när man är mitt i en förhandling. Att varsla och strejka är ett viktigt fackligt verktyg, även om det finns väldigt få exempel på att det levererat bättre avtalslösningar. Däremot kan det vara en nödvändig markering mot arbetsgivaren, säger Johanna Jaara Åstrand.

Även under medling omfattas Lärarförbundets medlemmar av Skolavtal-18.

Går det fortfarande inte att komma överens återstår varsel.

Så funkar strejk

– Om det blir strejk har vi inget avtal. Det beror på hur vi varslar om konflikt. Det kan vara den mjukaste varianten, nyanställningsblockad, till full arbetsnedläggelse. Grunden är att försöka skada motparten, men inte tredje part, säger Mathias Åström.

Arbetsgivaren kan inte sparka anställda under strejk, men kan välja lock out. Då förhindras anställda att gå till jobbet. För skolan skulle det drabba eleverna – vilket på sikt kan tvinga tillbaka strejkande lärare. En strejk kan tvångsavbrytas, om den anses samhällsfarlig.

Under både strejk och lock-out får medlemmarna i Lärarförbundet ersättning ur strejkkassan.

Med jämna mellanrum återkommer förslag om vild strejk.

Men vilda strejker kan räknas som arbetsvägran, och kan leda till att de strejkande förlorar jobbet. 

– Vi arbetar fortfarande på att hitta fram tillsammans med SKR. Det finns såväl pengar, tid och energi att tjäna för arbetsgivaren genom att komma överens med oss om lösningar på en ohållbar arbetssituation. Hela samhället tjänar på ett attraktivt och hållbart läraryrke, säger Johanna Jaara Åstrand.

LÄS ÄVEN

Kritiken mot Skolavtal-18: För långsamma
Coronabonus – hela kravlistan inför Skolavtal-21
Här är lärare bäst – inte en tråkig dag

FÖLJ OSS GÄRNA PÅ INSTAGRAM!