Sök
Publishing-priset logga

Två högskoleprov till våren - med åldersgräns

Till våren blir det två högskoleprov. Foto: Colourbox

Det går att hålla två högskoleprov till våren. Men det bör ske med ett begränsat antal deltagare och en nedre åldersgräns på 19 år, enligt den nationelle provsamordnaren Peter Honeth.

– Det är naturligtvis väldigt angeläget att kunna hålla högskoleprov i vår. Men allt är självklart beroende av hur coronasituationen utvecklar sig. Därför finns det ingen garanti för att provet verkligen kan ges, säger Peter Honeth till TT.

Regeringens tydliga önskemål har varit två högskoleprov till våren 2021. Men är det möjligt att genomföra? Frågan har legat på Peter Honeths bord och nu ger han besked: Ja, det är genomförbart - med ett par begränsningar.

Mars och maj

För det första vill Honeth se ett tak på 35 000 provskrivare per tillfälle i vår, det vill säga totalt 70 000. Provdatum blir 13 mars och 8 maj, men alla anmäler sig samtidigt. UHR fördelar sedan vilka som ska skriva när.

– Ett tak för antal provskrivare är nödvändigt för att kunna genomföra detta på ett coronasäkert sätt, säger Peter Honeth och pekar på erfarenheterna från höstens prov.

Även då var antalet begränsat och provet kunde genomföras på ett smittsäkert sätt.

Honeth ser det också som nödvändigt att ha en åldersgräns, så att bara de som fyller 19 år eller mer under 2021 får skriva provet. De som är yngre men går sista året på gymnasiet i vår ska också kunna anmäla sig. En åldersgräns förutsätter dock ett regeringsbeslut.

Peter Honeth motiverar åldersgränsen med att de som lämnar gymnasieskolan till våren, eller redan har gjort det, bör prioriteras. Yngre måste ju först skaffa sig behörighet genom att fullfölja gymnasieskolan innan de kan antas till högre studier.

Faller bort

I höstas kunde personer som redan hade ett giltigt provresultat inte skriva provet. Den begränsningen faller bort.

– Det är inte rimligt att man i det långa loppet begränsar för dem som i träningssyfte skrivit tidigare i gymnasiet och såg fram emot att kunna skriva i avgångsklassen. Eller för andra som behöver ett bättre resultat, säger Peter Honeth.

Högskoleprovskaoset – detta har hänt

  • Högskoleprovet i våras ställdes in på grund av coronapandemin. Cirka 70 000 personer hade anmält sig.
  • I augusti meddelade UHR att höstens prov inte skulle gå att genomföra på ett smittsäkert sätt.
  • Efter flera turer tillsatte regeringen en nationell provsamordnare, med uppdrag att bistå UHR så att höstprovet skulle kunna hållas.
  • När anmälan till det begränsade provet öppnade uppstod kökaos, men när anmälan stängde fanns platser kvar. Av 27 600 erbjudna platser förblev över 1 000 tomma.
  • Högskoleprovet skrivs vanligen två gånger per år, en gång på hösten och en gång på våren.
  • Giltighetstiden för resultat på provet har förlängts från fem till åtta år.

Nummer tre till hösten

Tanken är att ett tredje prov ska hållas hösten 2021. Peter Honeth har tidigare sagt att detta förutsätter att provkonstruktörerna hinner.

– Det kommer att kunna finnas prov, med en liten reservation för coronasituationen. Provkonstruktörerna måste kunna träffas, säger Peter Honeth och syftar på att de inte kan eller får skicka material mellan sig.

I höstas blev det något av ett kökaos när anmälan till högskoleprovet öppnade. Men Peter Honeth bedömer att det inte ska behöva bli så igen.

– Det vidtogs ju åtgärder redan under första dagen och sedan flöt det på bra. Likadant gjorde man en programuppdatering för att spärra för fusk, säger han.

Anmälan är tänkt att öppna efter jul- och nyårshelgerna.

Kluvet

Peter Honeth rapporterar sina slutsatser när smittotalen ökar kraftigt och olika restriktioner följer på varandra. Han tillstår att det känns lite kluvet.

– Det är klart att det gör. Det är en svår situation och det är inte lätt att genomföra ett högskoleprov under en pandemi. Men erfarenheterna från i höstas visar att det går, även om situationen inte var lika allvarlig då som nu. Proven ska skrivas i mars och maj och fram till dess måste man fortlöpande följa situationen. Någon garanti går inte att ge, säger han.

Peter Honeth överlämnar sina slutsatser till regeringen, Universitets- och högskolerådet (UHR) och lärosätena. UHR ansvarar för proven och kan besluta om ett tak. En åldersgräns och gemensam anmälan kräver regeringsbeslut.

LÄS ÄVEN

Ny serie: Lärarens vardag i corona

Virolog: Dags att stänga gymnasierna igen

FHM: ”Riskrapport bygger på gamla siffror”