Sök

Regeringen öppnar för begränsat högskoleprov

Regeringen öppnar nu för högskoleprov i höst för de som inte redan har ett resultat – men UHR tror att det kan bli svårt att genomföra.

Trots tidigare besked om att högskoleprovet ställs in i höst öppnar regeringen nu för ett begränsat högskoleprov.
– Regeringen har tillsammans med ansvariga myndigheter arbetat intensivt för att vi så snabbt som möjligt ska kunna ge ett högskoleprov, säger högskoleminister Matilda Ernkrans (S).
Men den provansvariga myndigheten tror att det blir svårt.

Regeringen fattar under torsdagen ett beslut om en förändring i högskoleordningen för att de som inte har ett giltigt högskoleresultat sedan tidigare ska få möjlighet att skriva provet, säger Ernkrans.

– Högskoleprovet är ett sätt för människor att nå sina drömmar, det är en viktig andra chans, säger ministern, men betonar samtidigt att det måste ske på ett säkert sätt.

– Vi måste komma ihåg att vi är i en pandemi. Människors liv och hälsa måste gå först.

Coronapandemin kullkastade planerna på att hålla högskoleprovet i våras. Och för ett par veckor sedan beslutade den provansvariga myndigheten Universitets- och högskolerådet (UHR) att ställa in även det prov som skulle ha hållits i oktober.

Partier tagit strid

UHR och samtliga 21 universitet och högskolor som anordnar provet är överens om att det inte går att genomföra provet utan risk för smittspridning. Och att sprida ut provskrivarna kräver väldigt många fler lokaler och provledare.

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har tagit strid för att provet ska ges i höst. Och i onsdags röstade de tillsammans med Sverigedemokraterna igenom att utbildningsutskottet ska ta initiativ i frågan.

Matilda Ernkrans får frågan om hur många som kan få skriva provet.

– Det är fortfarande så att UHR är ansvarig myndighet och det beslut som regeringen tar i dag gör det möjligt för UHR att om man vill anordna ett begränsat prov för deltagare så kan man göra det, säger ministern.

TT: Finns det tid för anmälan?
– Det måste ansvariga myndigheter svara på, säger hon.

Enligt UHR anmäler sig omkring 100 000 personer till högskoleprovet varje år, varav mellan 40-45 procent för första gången. Och myndigheten bedömer i dagsläget sannolikheten för att det blir ett begränsat högskoleprov i höst som låg.

– Jag tror att det blir svårt, säger UHR:s generaldirektör Karin Röding till TT.

Knappt om tid

Hon har kontinuerliga möten med rektorer för lärosätena och de ser enligt henne "stora svårigheter" med att genomföra provet i höst, även i begränsad omfattning.

– Vi har diskuterat begräsningen under sommaren, men om universitet och högskolor anser att de kan genomföra provet i höst måste jag få återkomma till, säger hon.

Tiden är knapp, påpekar hon.

– Om provet ska ha någon bäring på antagningen till vårterminen 2021 måste provet genomföras senast den 25 oktober. Det är lokaler som ska bokas, provmedarbetare som ska anställas och vilja genomföra själva provdagen. Det är de 21 lärosätena som har det ansvaret.

TT: Ministern säger att det är upp till er att besluta hur det blir med provet i höst och många sitter och väntar på just det beskedet - när kommer det?

– Det kan jag inte svara på i dag.

TT : Är det bara en slump att det här beslutet fattas dagen efter att utbildningsutskottet har en majoritet för ett initiativ, det vill säga kräva av regeringen att det blir prov i höst?
– Det är en slump. Det här är ett arbete som jag har initierat tidigare och som intensifierades under de senaste tre veckorna efter beskedet från UHR om att höstens högskoleprov ställs in, säger Matilda Ernkrans och fortsätter: