Sök

Satsningen på lärarassistenter är skrattretande

Hamid Zafar, barn- och utbildningschef i Mullsjö kommun, utsedd till Årets svensk 2018. Foto: Carina Gran

Coronapandemin har på nytt satt ljuset på lärarnas arbetsmiljö. Under krisen har landets lärare fått anstränga sig till det yttersta för att eleverna ska få sin undervisning. Lärare rycker in för att stötta sjuka kollegor, klasser slåss ihop och på många håll bedrivs fjärrundervisning parallellt med att undervisa eleverna på skolan.

Redan innan pandemin var lärarnas arbetsmiljö föremål för mycket diskussion. Från regeringens håll försökte man blidka lärarkåren genom satsningar på lärarassistenter. Detta menar jag är en chimär. Mig veterligen har inte lärarna ställt sig på barrikaderna och efterfrågat lärarassistenter. Det är inte den typen av avlastning som kommer att göra en reell skillnad för arbetsmiljön.

När Pisa-chocken drabbade Sverige 2013 så var politikernas svar på de historiskt låga resultaten att de svenska eleverna hade för lite undervisningstid jämfört med övriga OECD-länder. Man kan ju undra hur det går ihop med att tidigare generationer elever, som haft mindre undervisningstid, ändå presterade bättre.

Undervisningstiden i ämnet matematik utökades 2013 och 2016 med totalt 225 timmar. I fjol utökades matematikämnet på högstadiet med ytterligare 105 timmar och idrott och hälsa utökades med 100 timmar. Samtidigt gjordes förskoleklassen obligatorisk och därmed utökades grundskolan med ytterligare minst 525 timmar. Trenden har alltså varit tydlig ända sedan 2013. Undervisningstiden i grundskolan har ökat stadigt. Samtidigt har antalet lärare inte ökat. Vilket naturligtvis har resulterat i att mer undervisning har fördelats på färre lärare. I det sammanhanget är regeringens satsning på lärarassistenter nästan skrattretande.

Här kommer i stället några konkreta förslag på vad som staten kan göra för att minska på lärarnas arbetsbörda:

1. Avskaffa alla krav på dokumentation av extra anpassningar. Detta är av de värsta bovarna bakom lärarnas höga administration.

2. Avskaffa elevens val. Det är ett slaskämne som saknar en egen kursplan. Alla som någon gång lagt schema i grundskolan vet att detta ämne bara ockuperar plats i schemat och dit hänvisas lärare för utfyllnad av en tjänst.

3. Minska antalet nationella prov. I dag spänner de nationella proven från hösten ända in på senvåren. Mängder med moment ska genomföras i en rad ämnen. Minska de nationella proven till ett prov per ämne. Endast i ämnena engelska, svenska och matematik. Låt Skolverkets provavdelning i stället ägna tid åt att ta fram kvalitativa prov som kan användas av lärarna löpande i sin undervisning.

Månadens medier av Hamid

  1. Läs: ”Tänk om allt du vet om utbildning är fel?” av David Didau. En humoristisk bok som på ett kritiskt sätt gör upp med olika påståenden som finns om undervisning och olika undervisningsmetoders effekter.
  2. Lyssna: På podden ”Kungar & Krig” där jag tillsammans med gymnasieläraren Mattias Axelsson går igenom Sveriges historia från stenåldern till nutid.
  3. Se: Filmer från Pogo Pedagog på Youtube. Ibland glömmer man hur mycket som hänt inom undervisningen i skolan under de senaste 40 åren. Att någon lagt upp Pogo Pedagogs informationsfilmer online är en sann kulturgärning!