Sök

Hamid & Maria: Hur bra är det med betyg i åk 6?

Maria Wiman säger att tidiga betyg hämmar mer än de motiverar i nya avsnittet av podden.

I senaste avsnittet av podden Hamid & Maria debatterar Hamid Zafar och Maria Wiman för- och nackdelarna med tidiga betyg.

Är dagens betygssystem bra? Eller har mätbarheten i dagens skola gått för långt? Skolchefen Hamid Zafar och högstadieläraren Maria Wiman snackar om problem med betyg i allmänhet och om problem med tidiga betyg i synnerhet. Betyg från årskurs 4, är det en bra idé? Eller räcker åk 6? Maria är mycket kritisk och tycker att åk 7 eller 8 borde räcka utmärkt.

– Tidiga betyg gynnar nästan aldrig svaga elever. Ett dåligt betyg får dem inte att skärpa sig. Däremot gynnar det redan starka elever, säger hon i podden.

Argumentet att tidiga betyg är ett bra sätt att fånga upp svaga elever är inte heller Hamid Zafar alldeles förtjust i.

– Det är ett tecken i tiden att skolan ska vara mätbar även vid tidig ålder. Men svensk skolas akilleshäl är att det saknas en bra plan för vilka åtgärder som ska sättas in mot dessa barn så att de kommer på rätt bana igen, säger han.

Maria Wiman tror att betygen kan leda till att skolans bildningsuppdrag kommer i skymundan.

– Det har blivit en dokumentationshets. Tidiga betyg hämmar mer än de motiverar.

LYSSNA PÅ SENASTE AVSNITTET HÄR: