Sök

Hamid & Maria: Har inkluderingen gått för långt?

I nya avsnittet av podden Hamid & Maria debatterar Hamid Zafar och Maria Wiman inkludering i skolan.

Skolchefen Hamid Zafar och högstadieläraren Maria Wiman diskuterar inkludering. Är det rimligt med alla anpassningar som görs för elever med speciella behov? Vore det inte bättre, i många fall, att undervisa i små grupper än att försöka tillgodose precis alla elever i en stor grupp?

I poddavsnittet diskuteras mängden anpassningar, den enorma dokumentationsbördan detta leder till, och om det stämmer att det finns fler elever med diagnoser och stöd i välmående, socioekonomiskt starka områden?

Lyssna på avsnittet via Acast

Lyssna på avsnittet på iTunes