Sök

Så använder du musik i undervisningen

Tralla dig igenom undervisningen. Det rekommenderar Martina Östergren. Hon är aktuell med boken ”Inspirerande matematikundervisning – för högstadiet och gymnasiet” (Studentlitteratur).

Matematikläraren Martina Östergren har skrivit boken ”Inspirerande matematikundervisning”.
Hon jobbar på ett lite annorlunda sätt med sånger, berättelser och danser i matte. Här ger hon fem tips på hur du kan använda musik i olika ämnen.

1 Använd befintliga låtar

– Skriv om texten på låtar som redan finns med den information som du vill att eleverna ska lära sig. I mitt fall som matematiklärare har jag vävt in aktuell metod som vi jobbar med. Man kommer lättare ihåg metoder om man sjunger om dem, då man använder fler sinnen, och samtidigt gör denna lättsamma form att matematiken bli avdramatiserad, säger Martina Östergren och fortsätter:

– Med lite fantasi kan du få in musik i andra ämnen. Här finns inga begränsningar. Tänk när du var liten och fick lära dig månader och årstider med hjälp av rim och ramsor. Jag upplever att det görs med yngre barn, men att det inte har lika hög status i högstadiet och gymnasiet.

Martina Östergren.

2 Hitta på enkla melodier

– Du kan hitta på enkla, nya melodier och skapa texter med saker som du vill att eleverna ska lära sig och för att hålla isär begrepp. Om vi pratar om lägesmått exempelvis tycker inte så många elever att det är svårt att lära sig vad medelvärde och median är. Men de blandar ihop begreppen. Med hjälp av musik kan de få koll på det.

3 Kombinera med dans

– När du använder hela kroppen aktiveras andra delar av hjärnan som gör att du lättare påminns om det som du har lärt dig. Rörelser betyder jättemycket. Med hjälp av dans och rörelser i naturvetenskapen kan du till exempel beskriva hur atomer beter sig i olika temperaturer. Jag fick idén till mer musik i undervisningen just genom dansen. Jag hade en jättetrevlig men superstökig klass när jag undervisade på högstadiet där många gillade att dansa. När vi skulle lära oss om procent lät jag dem dansa för att lära sig och de tyckte att det var jättekul – och lärde sig. Efter det har jag stegvis utvecklat min undervisning med mera dans, sång och berättelser.

4 Ta hjälp av eleverna

– Jag kan absolut inte sjunga själv men gör det ändå. Alla lärare är inte så bekväma med sång, men det finns alltid någon eller några teaterapor i klassen som kan hjälpa dig. Säg att du vill att de sjunger en sång så brukar alltid någon hjälpa till. Eleverna brukar bli lite chockade i början. De tittar på varandra och ser vad de andra tycker. De flesta tycker att det är roligt. De som tycker det är fjantigt, säger ändå att de aldrig kommer att glömma metoden jag har sjungit om. Och det är ju meningen. Jag är inte ute efter att vara clown eller göra matematiken jättejätterolig, men de ska lära sig och nå kunskapskraven.

5 Våga smyga igång

– Ta det lugnt och sätt inte så stor press på att du ska ändra hela undervisningen med mer musik. Ta ett steg i taget – kanske fredagar varannan vecka när du gör något mer konkret med musik och ändrar sedan lite mer, bit för bit. Det måste passa dig. 

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.