Sök

Skolinspektionen stänger kritiserade friskolor

Skolorna har muslimsk inriktning och verksamheten har fått kritik av Skolinspektionen tidigare.

Skolinspektionen stoppar huvudmannen för tre friskolor i Göteborg. Därmed måste skolorna stänga och de cirka 600 eleverna ska omplaceras.
Orsaken: Miljontals kronor som försvunnit och en ledning utan kontroll över verksamheten.

Den flera gånger skarpt kritiserade huvudmannen för Römosseskolorna i Göteborg, Föreningen Framstegsskolan, stoppas av Skolinspektionen i och med att godkännandet återkallas på onsdagen.

Huvudmannen driver tre skolor i Göteborg: Römosseskolan, Lilla Römosseskolan och Römosseskolan i Agnesberg. Huvudmannen förlorar även tillståndet för Römosseskolan Borås, som inte är i drift.

Omkring 600 elever går på de tre skolorna som nu ska stänga.

– De kommer ju få chansen att önska nya skolplaceringar, och vi kommer se till att de får placeringar på nya kommunala skolor inom tio dagar. Skolorna som tar emot elever kommer ha extra resurser avsatta i form av lärarstöd och elevhälsan, säger Axel Darvik (L), grundskolenämndens ordförande i Göteborg.

Olämpliga

Orsaken till att godkännandet återkallas är att fyra av de fem styrelseledamöterna hos huvudmannen anses olämpliga att bedriva skolverksamhet.

Olämpligheten består främst i att de perioden 2017–2021 inte tagit ansvar för att se till att ekonomin sköts ordentligt och att de "inte heller i övrigt utövat tillräcklig tillsyn och kontroll över Föreningens verksamhet", summerar inspektionen i ett pressmeddelande.

Den nuvarande tillsynen inleddes tidigt i somras och rör en verksamhet helt utan styrning. Enligt Skolinspektionens beslut har "mångmiljonbelopp" betalats ut via bluffakturor – pengar som borde gått till skolverksamheten. Enligt Skatteverket har pengar gått till Somalia och den tidigare rektorns och skolchefens utlandsresor.

Allt detta har kunnat ske utan att styrelsen satt ned foten. När Skolinspektionen efterfrågat handlingar eller upplysningar har svar dröjt, ibland i månader. Oklarheterna ledde till att Göteborgs kommun inte betalade ut skolpeng. Två personer med koppling till skolorna har också åtalats för ekobrott.

Skolorna har muslimsk inriktning och verksamheten har fått kritik av Skolinspektionen tidigare. Kritiken har bland annat gällt stora brister i undervisningen, religiös påverkan och dålig studiero.

Ideologisk grund

Axel Darvik gläds åt att huvudmannen nu stoppas.

– Sedan är jag besviken att det tagit så lång tid att komma till det här beslutet. Skolan har varit öppen i över 20 år och vi vet att det har varit ett antal missförhållanden på den här skolan och den stängs ju nu på grund av ekonomiska oegentligheter, inte på grund av den ideologiska grund som skolan har som faktiskt handlar om att segregera det svenska samhället.

TT: Vad är det för ideologisk grund menar du?

– Flera av de som står bakom skolorna och andra verksamheter kopplade dit är i sin tur del av det Muslimska brödraskapet. De har som uttalat politiskt mål att muslimer i Europa inte ska bli en del av samhället, utan att de ska bilda islamistiska enklaver med sharialagar och så vidare. Det är djupt problematiskt.

"Chockerande"

Utbildningsminister Anna Ekström (S) sammanfattar Skolinspektionens beslut som "chockerande läsning".

– Det kan inte vara en mänsklig rättighet att driva skola. Samhället måste ha kontroll på vilka som gör det, säger hon och påpekar att det var den S-ledda regeringen som införde den ägar- och ledningsprövning som gäller sedan 2019.

Men fortfarande kan en skola, eller en skolhuvudman, få kritik upprepade gånger utan att det i sig är grund för ett indraget tillstånd. En proposition om skärpta bestämmelser väntas i november.

– Jag utgår från att riksdagen säger ja till det förslaget, säger Anna Ekström.

Skolinspektionens beslut kan överklagas.

Anna Lena Wallström/TT
Marc Skogelin/TT