Sök

L: Skolpeng ska kunna krävas tillbaka

Liberalernas utbildningspolitiske talesperson Fredrik Malm vill se möjligheten att kräva tillbaka skolpeng från friskolor.

Liberalerna vill ha en lagändring så att skolpengen kan krävas tillbaka från friskolor som misskött sig.

Partiets utbildningspolitiske talesperson Fredrik Malm reagerar upprört på uppgiften i åtalet mot ledningen för Römosseskolorna om att de misstänks ha förskingrat 13 miljoner kronor i skolpeng.

– Det är otroligt allvarligt. Risken är att de här pengarna kan slussas till någon islamistisk sekt, säger han.

Enligt Liberalerna finns i dag ingen möjlighet att kräva tillbaka skolpengen från en skola som misskött sig, så som det finns i Norge och Danmark-

– Om skolpengen beviljas på felaktiga grunder eller om skolverksamheten är så bristfällig att den stoppas, då måste kommunen kunna kräva tillbaka utbetalade medel, säger Malm.

– Det behövs en ny paragraf i skollagen om återbetalningsskyldighet.

Malm understryker att det handlar om skattepengar och att det rubbar förtroendet för hela skolsektorn om en skola som missköter sig kan behålla pengarna i skolföretaget och slussa dem vidare.

LÄS ÄVEN

S-kongressen vill förbjuda vinst i skolan

13 miljoner förskingrades från friskolor

Så säger partierna om friskolor

Skolan het valfråga i SVT:s partiledardebatt

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.