Sök

Domstol stoppar beslut om skolstängning

Römosseskolorna, som har en muslimsk inriktning, har stängts ner av Skolinspektionen men får fortsätta tills vidare. Foto: Adam Ihse/TT

Huvudmannen för de tre kritiserade Römosseskolorna i Göteborg får fortsätta driva skolverksamheten tills vidare, trots att Skolinspektionen beslutat att skolorna ska stängas.

Detta sedan förvaltningsrätten i Stockholm beslutat om så kallad inhibition.

Skolinspektionen beslutade i slutet av oktober att återkalla tillståndet för skolorna, med motivering att huvudmannen bedömdes sakna kontroll över verksamheten. Utan tillstånd kan skolverksamhet inte bedrivas.

Kort senare åtalades två personer med koppling till verksamheten för grova ekobrott.

Sexklubbar

Enligt åtalet har 13 miljoner kronor i skolpeng – alltså skattepengar till undervisning – förskingrats. Enligt Ekobrottsmyndigheten har pengarna gått till Somalia.

Enligt en granskning GT gjort har dock delar av de förskingrade miljonerna gått till bland annat sexklubbar och "vuxenhotell" i Thailand.

Huvudmannen, Föreningen Framstegsskolan, överklagade Skolinspektionens beslut och på torsdagen meddelade förvaltningsrätten att inspektionens beslut ska inhiberas.

"Långtgående konsekvenser"

Förvaltningsrätten anser inte att situationen är så ohållbar att verksamheten inte kan fortsätta i avvaktan på slutlig prövning.

Den skriver också: "Det aktuella beslutet har sådana verkningar att det kan antas att det inte är fullt möjligt för föreningen att, om beslutet senare upphävs, få full kompensation för den förlust som föreningen har orsakats."

Förvaltningsrättens beslut innebär alltså att skolverksamheten fortgår till dess själva sakfrågan är avgjord.

Römosseskolorna, som har en muslimsk inriktning, har tidigare fått kritik av Skolinspektionen för brister i undervisningen och religiös påverkan. Skolorna har omkring 600 elever.

LÄS ÄVEN

Enigt Saco välkomnar Lärarförbundet

Läromedelslistan: De satsar mest och minst

”Så blir lärarna starkare med Saco-medlemskap”

Lärare läckte nationella prov