Sök

Vad händer nu med min lön?

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Här kan du ställa frågor om jobbet som lärare. Det kan handla om lön, arbetstider, arbetsmiljö, pensioner, föräldraförsäkring. Eller något helt annat.
Mejla din fråga till jobbfragan@lararnastidning.se. Du kan förstås vara anonym om du vill.

Fråga: Jag har varit tjänstledig för studier i flera år. Jag har under denna tid fått lönen höjd varje år utan lönesamtal. Det har varit ganska blygsamma höjningar och jag upplever att jag har halkat efter de andra.

Vad är det som gäller när jag kommer tillbaka?

Linda

Svar: Det centrala löneavtalet innehåller inga individuella garantier om höjningar, och Linda har varit med i löneöversynerna och fått löneökningar. På så sätt har arbetsgivaren formellt följt löneprocessen, enligt Robert Nilsson, ombudsman på Lärarförbundet.

— Att sätta lön utan att genomföra samtal är dock dålig personalpolitik, brist på ledarskap och mot ­andan i våra avtal, säger han.

Robert Nilsson fram­håller att lönen ska spegla ansvar och arbetsinsats. Det finns ingen saklig grund för att en tjänstledig lärare ska få sämre löneutveckling än kolleger som gör ett lika gott arbete.

Robert Nilsson föreslår att Linda begär ett samtal om sin lön så snart som möjligt. Lärarförbundets lokalavdelning har information om hur det brukar gå till hos hennes arbetsgivare och om det finns lokala överenskommelser för lönesättning efter tjänst­ledighet.

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.